För vem?

Den matematiska spetsutbildningen Leonardo passar dig som vill vara optimalt förberedd för högskolestudier, förutsatt att du är intresserad av matematik och naturvetenskap. Leonardo är en av Sveriges spetsutbildningar med inriktning mot matematik och utbildningen antar elever från hela landet. Vi samarbetar tätt med högskola och ger dig möjlighet att läsa högskolekurser i matematik. Programmet ger dig behörighet till flertalet universitets- och högskoleutbildningar. 

Vad lär jag mig?

Imponerande kunskaper om siffror, naturlagar och sammanhang är inte det enda som krävs för den som vill göra karriär. Framtidens ledare behöver också vara kompetenta när det gäller samarbete, social förmåga och lyhördhet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas på alla plan genom att ta dig an utmanande uppgifter på egen hand eller i grupp.

Hur lär jag mig?

Med handledning av lärare uppmuntras du och dina klasskamrater att själva ta fram teorier och hitta samband. Lärarens uppgift är ofta att utmana eleverna snarare än att föreläsa för dem. Samarbetet med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) inspirerar och motiverar, och vi har en inriktning med flera kurser i matematisk specialisering, vilka garanterar dig en plats på BTH efter dina gymnasiestudier.

 • Kurser och poäng
 • Inriktningar

  Inriktningen finns på Ehrensvärdska gymnasiet.

  Andra inriktningar på Naturvetenskapsprogrammet:

  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle
 • Vad händer efter gymnasiet?

  Leonardo ska i första hand förbereda dig för studier inom matematik, naturvetenskap och teknik, men ger behörighet till alla högskoleutbildningar. 

 • Exempel på yrken

  Matematiker, civilingenjör, läkare, tandläkare, veterinär, apotekare, biomedicinsk analytiker, optiker, biolog, fysiker, kemist, matematiker, agronom, hortonom, jägmästare, landskapsarkitekt, arkitekt, lärare, statistiker.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Ann Gullin