För vem?

För dig som är ansvarsfull och omhändertagande och som snabbt vill komma ut till arbetslivet efter studenten. Det här programmet passar dig som direkt efter gymnasiet vill jobba med människor, inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Du kan räkna med att vara eftertraktad så snart du tagit studenten.

Det finns goda möjligheter att få jobb som undersköterska direkt efter gymnasiet, då Karlskrona kommun erbjuder jobbgaranti till alla elever med gymnasieexamen. Att läsa på Vård- och omsorgsprogrammet ger dig även möjlighet att studera vidare på högskola efter avslutad gymnasial utbildning, då du kan välja kurser som ger en grundläggande högskolebehörighet.

Vad lär jag mig?

Du som studerar Vård- omsorgsprogrammet utvecklar dina kunskaper och färdigheter inom alla de områden som har med människan att göra: vård, omvårdnad, hälsa, ohälsa och funktionsnedsättningar. Du lär dig om anatomi och fysiologi, hur du kan hjälpa vårdtagare att tillfriskna, sjukdomsförebyggande arbete, samt hur du på bästa sätt bemöter och kommunicerar med vårdtagare.

Hur lär jag mig?

Du får möjlighet att utveckla din förmåga att identifiera, analysera och lösa problem och att göra en analys av konsekvenserna. På Vård- och omsorgs-programmet uppmuntras du att stärka din kreativitet, initiativförmåga och ditt kvalitetstänk. Under programmets APL-perioder (arbetsplatsförlagt lärande) har du möjlighet att skaffa dig yrkeskunskaper och får insikt i kulturen på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Lärlingsutbildning

Som elev på lärlingsutbildningen har du samma ämnesplaner och du kan ta ut samma yrkesexamen som på ett skolförlagt yrkesprogram. Skillnaden är att du som lärling tillbringar mer än hälften av utbildningstiden på en arbetsplats (APL). På lärlingsutbildningen lär du dig av yrkeslärare och handledare på arbetsplatsen där du gör din utbildning. Kontinuerligt under terminen stämmer du, handledaren och din yrkeslärare av hur du utvecklas och hur du lär dig i de kurser du läser. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att identifiera, analysera och lösa problem och att göra en analys av konsekvenserna. På Vård- och omsorgsprogrammet uppmuntras du att stärka din kreativitet, initiativförmåga och ditt kvalitetstänk.

 • Kurser och poäng
 • Inriktningar

  Programmet finns på Ehrensvärdska gymnasiet och Vilhelm Mobergsgymnasiet samt som lärlingsutbildning på af Chapmangymnasiet.

  Det finns inga nationella inriktningar av vård- och omsorgsprogrammet.

  Bra att veta
  På vård- och omsorgsprogrammet kan du få både yrkes- och högskolebehörighet. Genom att välja kurser som förbereder för högskolestudier har du möjlighet att läsa vidare på högskola och universitet efter gymnasiet.

 • Vad händer efter gymnasiet?

  Du har goda möjligheter att få jobb som undersköterska direkt efter gymnasiet, då Karlskrona kommun erbjuder jobbgaranti till alla elever med gymnasieexamen. Väljer du att läsa studieinriktat på Vård- och omsorgsprogrammet har du möjlighet att studera vidare på högskola och universitet till exempelvis sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast eller logoped.

 • Exempel på yrken

  Undersköterska inom hälso- och sjukvård.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Malin Petersson

Kontakt

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare lärlingsutbildningen

Linnea Liinanki

Kontakt

Koordinator lärlingsutbildning

Elisabeth Olsson