För vem?

Inriktningen Driftsäkerhet och underhåll är lärlingsutbildningen för dig som snabbt vill ta dig ut i arbetslivet och ligga i framkant inom industriteknik. Som lärling är mer än hälften av din utbildning förlagd på en arbetsplats. Utbildningen bedrivs genom samarbete med SAAB Kockums. Efter examen har du de kunskaper som behövs för att exempelvis arbeta med driftsäkerhet och underhåll. Låter det som något för dig?

Vad lär jag mig?

Du får kunskaper om det strategiska och systematiska underhållets betydelse för bland annat en säker drift. När du är klar med utbildningen kan du arbeta med att analysera och säkerställa driften vid industrianläggningar och arbeta med det dagliga underhållet av utrustningar och anläggningar.

Hur lär jag mig?

Som elev på lärlingsutbildningen har du samma ämnesplaner och du kan ta ut samma yrkesexamen som på ett skolförlagt yrkesprogram. Skillnaden är att du som lärling tillbringar mer än hälften av utbildningstiden på en arbetsplats (APL). På lärlingsutbildningen lär du dig av yrkeslärare och handledare på företaget där du gör din praktik. Kontinuerligt under terminen stämmer du, handledaren och din yrkeslärare av hur du utvecklas och hur du lär dig i de kurser du läser.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare lärlingsutbildningen

Linnea Liinanki

Kontakt

Lärare lärlingsutbildning

Anders Marne

Kontakt

Koordinator lärlingsutbildningen

Lars Elmberg