I skolportalen för grundskolan kan du som vårdnadshavare följa dina barns skolgång och ta del av omdömen, kunskapskrav, pedagogiska planeringar och frånvaro. Vårdnadshavare har också möjlighet att kommunicera direkt med sina barns lärare.

Utvecklingen av Skolportalen Grundskola pågår och fler funktioner kommer att kopplas på framöver.

Inloggning för vårdnadshavare Inloggning för elever Inloggning för personal