Varför Lärvux?

Lärvux är en del av Komvux och erbjuder grundläggande och kompetensinriktad utbildning. Komvux som särskild utbildning (Lärvux) förmedlar kunskaper och färdigheter som stärker dig i samhälls- och arbetslivet.

Du som studerar beräknas kunna nå fram till en kunskapsnivå motsvarande den som ges i särskolan.

För vem?

Du är välkommen att söka kurser hos oss om du behöver extra stöd i din inlärning på grund av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Du behöver också ha fyllt 20 år och ha förutsättningar att tillgodogöra dig kursens innehåll.

Komvux som särskild utbildning (Lärvux) finns på två nivåer: 

Grundläggande

Kurserna på grundläggande Lärvux motsvarar de som ges på grundsärskolan, inklusive utbildning som motsvarar träningsskolan inom grundsärskolan. Du utvecklas som människa av att studera och du får kunskaper som hjälper dig att delta i samhälls- och arbetslivet. 

Gymnasial

Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå följer samma ämnesplaner som inom gymnasiesärskolan. 

Hur?

Vi planerar dina studier och innehållet i undervisningen utifrån dina behov och möjligheter.Du studerar i liten grupp i lugn takt. Du har möjlighet att träffa nya och gamla vänner. Vi använder bland annat smartboard och iPads i vår undervisning.

När?

De kurser som startar i augusti ansöker du till i maj. Antagning sker även kontinuerligt under året. Längden på kurserna varierar.

Vilken omfattning?

Utbildningen bedrivs som deltidsstudier och de flesta grupper träffas två till tre timmar per tillfälle. Det är bra om studierna kan genomföras vid minst två undervisningstillfällen per vecka med tanke på kontinuiteten.

I urvalet bland de sökande ges företräde till den som har störst behov av utbildningen. Du får förtur om du inte tidigare har läst hos oss, eller om kursen behövs för ditt yrkesliv.

Vilka kostnader?

Du får eller får låna det material du behöver för dina studier. Det finns inga kursavgifter. Du kan söka timersättning eller korttidsbidrag för dina studier.

Mer information finns hos Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ansökan

Du ansöker till en eller flera utbildningar genom att fylla i en blankett.

Ansökan till Lärvux - Komvux som särskild utbildning 

När du fyllt i blanketten skickar du den till:

Lärvux - Komvux som särskild utbildning
Karlskrona Vuxenutbildning
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ö. Köpmansgatan 1 A
371 83 Karlskrona

Följ Lärvux på Facebook

Här kan du följa Lärvux på Facebook.