Val och antagning

Du som förälder kan välja vilken grundskola ditt barn ska gå i. Innan ditt barn börjar i förskoleklass får du information från den kommunala skola som ligger närmast där du bor. Du kan börja på den anvisade skolan eller välja en annan skola.

Du väljer en skola i första hand och en i andra hand enligt de här antagningsreglerna:

  1. Närhetsprincipen: den skola som ligger närmast hemmet.
  2. Syskonförtur: om ett syskon är placerat på skolan när det aktuella läsåret börjar.
  3. Kölista: utifrån det datum skolvalet kommer in.

Rosenholmsskolan har andra antagningsregler. I stället för närhetsprincipen gäller det att du som söker är folkbokförd i Karlskrona kommun. Du har inte rätt till skolskjuts om du väljer en annan skola än den som ligger närmast eller väljer en friskola.

Läs mer om alla kommunala skolor i Karlskrona kommun

Söka friskola

Ansökan till en friskola görs via skolans egen hemsida.

Hitta skolor i Karlskrona kommun

Byta skola

Inför terminsstart och upp till tre veckor in på terminen kan ditt barn byta till en annan skola. Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att byta skola under terminen. Då kontaktar du din skolas rektor.

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Logga in