Val och antagning

Du som förälder kan välja vilken grundskola ditt barn ska gå i. Innan ditt barn börjar i förskoleklass får du information från den kommunala skola som ligger närmast där du bor. Du kan börja på den anvisade skolan eller välja en annan skola.

Du väljer en skola i första hand och en i andra hand enligt de här antagningsreglerna:

  1. Närhetsprincipen: den skola som ligger närmast hemmet.
  2. Syskonförtur: om ett syskon är placerat på skolan när det aktuella läsåret börjar.
  3. Kölista: utifrån det datum skolvalet kommer in.

Rosenholmskolan har andra antagningsregler. I stället för närhetsprincipen gäller det att du som söker är folkbokförd i Karlskrona kommun. Du har inte rätt till skolskjuts om du väljer en annan skola än den som ligger närmast eller väljer en friskola.

Läs mer om alla kommunala skolor i Karlskrona kommun

Söka friskola

Ansökan till en friskola görs via skolans egen hemsida.

Hitta skolor i Karlskrona kommun

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Logga in