190517_KSF_Grundskola_Introbild_MP.jpg

Grundskolor i Karlskrona

I Karlskrona finns det drygt trettio kommunala och fristående grundskolor. Skolorna har sina egna profiler och inriktningar för att uppfylla målen i läroplanen. 

Alla kommunala och fristående grundskolor

Grundsärskolan

I grundsärskolan får barn med utvecklingsstörning anpassad utbildning. Karlskrona kommun har fyra skolor där elever kan läsa efter grundsärskolans läroplan.

Alla kommunala grundsärskolor

Karlskrona Internationella Grundskola 

Höstterminen 2019 kommer Karlskrona kommun att starta en internationell grundskola med IB-inriktning. Skolan kommer att följa IB:s internationella läroplan och all undervisning kommer att vara på engelska.

Läs mer om Karlskrona Internationella Grundskola. 

Välja skola

Du som förälder kan själv välja vilken grundskola ditt barn ska gå i. Innan ditt barn börjar förskoleklass får du information från den kommunala skola som ligger närmast där du bor. Du kan börja på den anvisade skolan eller välja en annan skola. 

Välja eller byta skola

Fritidshem

Fritidshem (fritids) erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Barn kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet är öppet före och efter skolan och under skolloven.

Läs mer om fritidshem

Elevhälsa

Att du trivs och mår bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö.

Läs mer om hur elevhälsan jobbar och hur du tar kontakt

Ansök om ledighet för elev

Om en elev behöver vara ledig, ska du som förälder skicka eller lämna en ledighetsansökan till elevens klassföreståndare eller mentor minst två veckor i förväg. 

Ansökan om ledighet för elev.pdf

Skolskjuts

Elever i kommunal skola kan ha rätt till skolskjuts beroende på avståndet mellan hemmet och skolan:

  • Årskurs F-3: minst 2 kilometer.
  • Årskurs 4-6: minst 3 kilometer.
  • Årskurs 7-9: minst 4 kilometer.

Regler för skolskjuts och elevresor, pdf

För mer information kontakta skolans rektor eller ring Claes-Urban Persson på 0455-30 36 15.

Skolskjuts till modersmålsundervisning

Behöver du ta dig till en annan skola för modersmålsundervisning kan du ansöka om att få skolskjuts. Det innebär oftast att du får ett reskassakort hos Blekingetrafiken. 

Till ansökan om skolskjuts till modersmålsundervisning 

Lovskola

Du som går i grundskolan kan få extra hjälp i ämnen där du riskerar att inte få godkända betyg. Lovskolan har öppet under sportlov, påsklov och i början av sommarlovet.

Lär mer om lovskolan

Karlskrona resursskola

Resursskolan är en tillfällig placering för grundskoleelever som har behov av extra pedagogiskt stöd. 

Läs mer om Karlskrona resursskola 

Prao-platser

Prao-platser är ett bra sätt för skolungdomarna att få erfarenhet från arbetslivet. Du som tar emot en prao-elev gör en stor insats för elevens utveckling och har samtidigt chansen att bidra till att någon får upp ögonen för yrket.

Anmäl att du vill ta emot prao-elever på www.samverka.nu eller kontakta studie- och yrkesvägledare Yngve Hansson på 0455-30 37 90 eller yngve.hansson@karlskrona.se.

Ekonomisk ersättning för mat vid prao

Om det inte serveras lunch på prao-platsen och det är för långt till närmaste skolmatsal så kan eleven få ekonomisk ersättning med 30 kronor per dag.

Ansök om ekonomisk ersättning för mat vid prao

Läsåret 2019 har årskurs 8 och 9 prao följande veckor:

Vårterminen 2019
Vecka 9 och 10  - Nättrabyskolan
Vecka 11 och 12 - Sunnadalskolan/Rosenholmskolan
Vecka 13 och 14 - Wämöskolan
Vecka 15 och 17 - Lyckeby Kunskapscentrum
Vecka 18 och 19 - Jändelskolan
Vecka 20 och 21 - Rödebyskolan

Höstterminen 2019
Vecka 38 och 39 - Rödebyskolan
Vecka 40 och 41 - Nättrabyskolan
Vecka 42 och 43 - Sunnadalskolan/Rosenholmskolan
Vecka 45 och 46 - Wämöskolan
Vecka 47 och 48 - Lyckeby Kunskapscentrum
Vecka 49 och 50 - Jändelskolan