Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år börjar barnet förskoleklass. Den vanliga grundskolan omfattar förskoleklass till årskurs nio. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men kan även börja när de är sex år. Grundsärskolan tar emot elever i åldrarna sju till sexton år. I kommunen finns grundsärskola för låg-, mellan- och högstadium.

Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.  

Förskoleklass

Det år som barnet fyller sex år ska det börja i förskoleklass. Förskoleklassen fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan.

Läs mer om förskoleklass

Grundskolor i Karlskrona

I Karlskrona kommun finns totalt 38 grundskolor med cirka 8 000 elever. På fyra av skolorna finns grundsärskola. Åtta skolor är fristående. Skolorna har sina egna profiler och inriktningar för att uppfylla målen i läroplanen. 

Alla kommunala och fristående grundskolor

Grundsärskolan

I grundsärskolan får barn med utvecklingsstörning anpassad utbildning. Karlskrona kommun har tre skolor där elever kan läsa efter grundsärskolans läroplan.

Alla kommunala grundsärskolor

Karlskrona Internationella Grundskola 

Höstterminen 2019 kommer Karlskrona kommun att starta en internationell grundskola med IB-inriktning. Skolan kommer att följa IB:s internationella läroplan och all undervisning kommer att vara på engelska.

Läs mer om Karlskrona Internationella Grundskola. 

Fritidshem

Fritidshem (fritids) erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Barn kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet är öppet före och efter skolan och under skolloven.

Läs mer om fritidshem

Välja skola

Du som förälder kan själv välja vilken grundskola ditt barn ska gå i. Innan ditt barn börjar förskoleklass får du information från den kommunala skola som ligger närmast där du bor. Du kan börja på den anvisade skolan eller välja en annan skola. 

Välja eller byta skola

Elevhälsa

Att du trivs och mår bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö.

Läs mer om hur elevhälsan jobbar och hur du tar kontakt

Förväntningar skola

För att barn och elever ska kunna få de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling och lärande är det viktigt att skola och hem samarbetar. Det behöver även finnas en samsyn om förväntningar. 

Här kan du läsa mer om förväntningar på skola, vårdnadshavare och elev.

Bra att veta

Ansök om ledighet för elev

Om en elev behöver vara ledig, ska du som förälder skicka eller lämna en ledighetsansökan till elevens klassföreståndare eller mentor minst två veckor i förväg. 

Ansökan om ledighet för elev i grundskolan.pdf

Skolskjuts

Elever i kommunal skola kan ha rätt till skolskjuts beroende på avståndet mellan hemmet och skolan:

 • Årskurs F-3: minst 2 kilometer.
 • Årskurs 4-6: minst 3 kilometer.
 • Årskurs 7-9: minst 4 kilometer.

Läs mer om skolskjuts 

Lovskola

Du som går i grundskolan kan få extra hjälp i ämnen där du riskerar att inte få godkända betyg. Lovskolan har öppet under sportlov, påsklov och i början av sommarlovet.

Lär mer om lovskolan

Prao-platser

Prao-platser är ett bra sätt för skolungdomarna att få erfarenhet från arbetslivet. Du som tar emot en prao-elev gör en stor insats för elevens utveckling och har samtidigt chansen att bidra till att någon får upp ögonen för yrket.

Anmäl att du vill ta emot prao-elever på www.samverka.nu eller kontakta studie- och yrkesvägledare Yngve Hansson på 0455-30 37 90 eller yngve.hansson@karlskrona.se.

 • Prao läsåret 2019/2020
  • Vecka 38-39: Rödeby, årskurs 9 (93 elever) 
  • Vecka 40-41: Nättraby, årskurs 9 (110 elever)
  • Vecka 42-43: Sunna/RSC, årskurs 9 (80 elever)
  • Vecka 45-46: Wämö, årskurs 9 (94 elever)
  • Vecka 47-48: LKC, årskurs 9 (109 elever) 
  • Vecka 49-50: Jändel, årskurs 9 (106 elever)
  • Vecka 9-10: Rödeby, årskurs 8 (95 elever)
  • Vecka 11-12: Nättraby, årskurs 8 (112 elever)
  • Vecka 13-14:  Sunna/RSC, årskurs 8 (95 elever)
  • Vecka 16-17: Wämö, årskurs 8 (83 elever)
  • Vecka 18-19: LKC, årskurs 8 (121 elever)
  • Vecka 20-21: Jändel, årskurs 8 (101 elever)

Ekonomisk ersättning för mat vid prao

Om det inte serveras lunch på prao-platsen och det är för långt till närmaste skolmatsal så kan eleven få ekonomisk ersättning med 30 kronor per dag.

Ansök om ekonomisk ersättning för mat vid prao