Grundskola och grundsärskola

I Karlskrona kommun finns totalt 38 grundskolor med cirka 8 000 elever. På fyra av skolorna finns grundsärskola. Åtta skolor är fristående.

skola_9.jpg

Kommunala grundskolor

De kommunala grundskolorna har sina egna profiler och inriktningar för att uppfylla målen i läroplanen. 

Alla kommunala grundskolor

Grundsärskolan

I grundsärskolan får barn med utvecklingsstörning anpassad utbildning. Karlskrona kommun har fyra skolor där elever kan läsa efter grundsärskolans läroplan.

Alla kommunala grundsärskolor

Välja skola

Du som förälder kan själv välja vilken grundskola ditt barn ska gå i. Innan ditt barn börjar förskoleklass får du information från den kommunala skola som ligger närmast där du bor. Du kan börja på den anvisade skolan eller välja en annan skola. 

Välja eller byta skola

Fritidshem

Fritidshem (fritids) erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Barn kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet är öppet före och efter skolan och under skolloven.

Läs mer om fritidshem

Elevhälsa

Att du trivs och mår bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö.

Läs mer om hur elevhälsan jobbar och hur du tar kontakt

Ansök om ledighet för elev

Om en elev behöver vara ledig, ska du som förälder skicka eller lämna en ledighetsansökan till elevens klassföreståndare eller mentor minst två veckor i förväg. 

Ansökan om ledighet för elev i grundskolan.pdf (181 KB)

Skolskjuts

Elever i kommunal skola kan ha rätt till skolskjuts beroende på avståndet mellan hemmet och skolan:

  • Årskurs F-3: minst 2 kilometer.
  • Årskurs 4-6: minst 3 kilometer.
  • Årskurs 7-9: minst 4 kilometer.

För mer information kontakta skolans rektor eller ring Claes-Urban Persson på 0455-30 36 15.

Skolskjuts till modersmålsundervisning

Behöver du ta dig till en annan skola för modersmålsundervisning kan du ansöka om att få skolskjuts. Det innebär oftast att du får ett reskassakort hos Blekingetrafiken. 

Till ansökan om skolskjuts till modersmålsundervisning 

Lovskola

Du som går i grundskolan kan få extra hjälp i ämnen där du riskerar att inte få godkända betyg. Lovskolan har öppet under sportlov, påsklov och i början av sommarlovet.

Lär mer om lovskolan

Karlskrona resursskola

Resursskolan är en tillfällig placering för grundskoleelever som har behov av extra pedagogiskt stöd. 

Läs mer om Karlskrona resursskola