Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan! Här finns möjligheter för dig som är intresserad av musik, dans, teater, bild, sång och film.

Tisdagen den 17 mars fattades beslut om att Karlskrona kommuns gymnasieskolor tills vidare kommer att bedriva undervisningen på distans. Kulturskolans verksamhet kommer dock att bedrivas som vanligt fram tills att annat besked ges.

Karlskrona kommun följer Folkhälsomyndigehetens rekommendationer. De uppdateras kontinuerligt och kommunen kan därför komma att fatta nya beslut med kort varsel.

Vi erbjuder goda, positiva och gränslösa möten, där eleverna ska få uppleva lusten att skapa, uttrycka sig och öva upp sina färdigheter. Tillsammans med andra får du möjlighet att växa inom ditt ämne och stärka din självkänsla.