Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter uppe i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning.

Så överklagar du ett beslut

Kungörelse om flyttade fordon

Se aktuella flyttade fordon

Kungörelse om flyttade cyklar

Se aktuella flyttade cyklar

Karlskrona kommuns digitala anslagstavla