Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter uppe i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning.

Så överklagar du ett beslut

Kungörelse om flyttade fordon

Se aktuella flyttade fordon

Karlskrona kommuns digitala anslagstavla