Vilka förslag kan tas upp av kommunfullmäktige?

Ett medborgarförslag kan bara tas upp om kommullmäktige har rätt att fatta beslut om det. Kommunen har inte hand om exempelvis väg eller föremål i privat ägo, kollektivtrafik eller statlig väg (inklusive Aspö-färjan).

Är du osäker på om ditt förslag rör kommunens verksamhet får du gärna höra av dig och fråga på 0455-30 30 00 eller karlskrona.kommun@karlskrona.se.

Om ditt förslag rör en statlig väg ska du i stället kontakta Trafikverket. 

Trafikverkets hemsida 

Om din fråga rör kollektivtrafiken ska du kontakta Blekingetrafiken.

Blekingetrafikens hemsida

Medborgarförslag eller synpunkt?

Ett medborgarförslag behandlas av tjänstemän och sedan fattar politiker beslut om förslaget. Det tar lång tid, i många fall upp till ett år.

Om du har ett förslag som rör kommunens verksamhet, ett klagomål eller andra synpunkter på Karlskrona kommuns verksamhet kan du istället få mycket snabbare återkoppling genom att använda dig av sidan "Lämna synpunkter".

Till lämna synpunkter.

Tänk på det här

  • Olika ämnen får inta tas upp i ett och samma medborgarförslag.
  • Om ett medborgarförslag lämnas av en grupp invånare ska en person utses som gruppföreträdare.
  • Ett inlämnat medborgarförslag är normalt allmän handling. Ditt namn kan komma att publiceras i kallelser och protokoll.

Vad händer sen?

Medborgarförslaget anmäls till kommunfullmäktige som sedan skickar ärendet vidare för beredning till den nämnd eller styrelse som berörs av förslaget.

Beroende på vad det är för ärende tas beslut antingen av den berörda nämnden/styrelsen eller av kommunfullmäktige. Vid tillfället för beslut har du, om du vill, möjlighet att själv föredra ärendet i den beslutande instansen. Talartiden är två minuter.

Mer information

Skicka medborgarförslag