Vårt uppdrag

Räddningstjänsten Östra Blekinge är ett kommunalförbund som svarar för räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand och andra olycksrisker inom Karlskrona kommun och Ronneby kommun.  

Övergripande mål för räddningstjänsten är att enskilt och i samverkan skapa ett tryggt och säkert samhälle för de som bor, vistas och verkar i Karlskrona och Ronneby kommuner genom att:

 • Arbeta för att förebygga olyckor och stödja den enskilde
 • Förbereda räddningsinsatser begränsa konsekvenserna vid olyckor
 • Återföra erfarenhet från inträffade händelser.

Så styrs vi

 • Direktionen

  Direktionen är Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges högsta beslutande organ. Direktionen kan jämföras med kommunfullmäktige i en kommun.

  • Direktionen består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare.
  • Karlskrona kommun har inför varje mandatperiod att välja om man vill låta sig representeras med 5 eller 4 ledamöter.
  • Den kommun som är representerad med 4 ledamöter skall bland dessa utse direktionens ordförande.
  • Direktionen väljer inom sig 1:e respektive 2:e vice ordförande. 1:e vice ordförande ska väljas bland ledamöter från den kommun som inte innehar ordförandeskapet.

  Under mandatperioden 2015 till 2018 är det Karlskrona kommun som tillsätter ordförande.

 • Förbundsordning och reglementen

  Ronneby och Karlskrona kommuner fastställer förbundsordning och reglementen som ska gälla för Räddningstjänsten Östra Blekinge. Dessa dokument är ägardirektivet till direktionen. 

  Medlemskommunerna fastställer även reglementet för revisorerna.

  Direktionen fastställer sin egen arbetsordning och en delegationsordning.
  Delegationsordningen är ett dokument som reglerar vilka beslutsbefogenheter direktionen delegerar till Räddningstjänstens tjänstemän.

 • Handlingsprogram

  Enligt lag ska kommunen ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Räddningstjänsten Östra Blekinge har medlemskommunernas uppdrag att ta fram ett sådant handlingsprogram.

  I handlingsprogrammet anges målen för vår verksamhet både för det olycksförebyggande och för det skadeavhjälpande arbetet.

  Handlingsprogram Östra Blekinge, pdf, 73 kB

 • Lagar och förordningar

  Räddningstjänsten Östra Blekinge huvudsakliga ändamål är att fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

  Läs mer om gällande lagar och förordningar på Myndigheten för Samhälsskydd och Beredskap (MSB) 

 • Tillsynsprogram

  Räddningstjänsten upprättar varje år ett tillsynsprogram som anger vilka typer av byggnader eller verksamheter som ska besökas. Aktuellt tillsynsprogram hittar du nedan.

  Tillsynsprogram 2020

 • Verksamhetsplan

  Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för räddningstjänsten. I den anges vilka aktiviteter och projekt, utifrån ett antal fokusområden, som kommer att genomföras under året och som kommer att utveckla verksamheten.

  Verksamhetsplan 2020

 • Policy

  Policy för behandling av personuppgifter

  Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Räddningstjänsten Östra Blekinge behandlar personuppgifter för att fullfölja  förpliktelser mot medarbetare och samhälle. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.  Läs mer i vår policy för behandling av personuppgifter. Länk.

  Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Räddningstjänsten Östra Blekinge. Vid frågor kontakta oss på telefon: 0455-30 39 80.

Våra brandstationer

 • Aspö

  Stationen på Aspö bemannas av ett räddningsvärn med tolv man utan beredskap.

  Anspänningstid: Beror på omständigheterna.
  Specialkompetens: -
  Primära insatsområdets yta (inkl. hav): 31,89 km².
  Antal invånare inom primärt insatsområde: 451.
  Befolkningstäthet: 14,1 invånare/km².

  Fordon
  Släck-/räddningsbil 266-1810

 • Bräkne-Hoby

  Brandstationen i Bräkne-Hoby är en deltidsstation bemannad med en styrkeledare och fyra brandmän.

  Anspänningstid: 5 minuter
  Specialkompetens: Upprättande av uppsamlingsplats för skadade (katastroftält), losstagning vid trafikolycka.
  Primära insatsområdets yta (inkl. hav): 188,0 km².
  Antal invånare inom primärt insatsområde: 3 138.
  Befolkningstäthet: 16,7 invånare/km².

  Fordon
  Släck-/räddningsbil 266-2310

 • Eringsboda

  Brandstationen i Eringsboda är en deltidsstation/räddningsvärn. Dagtid (vardagar) bemannas stationen av ett räddningsvärn utan beredskap. Nätter och helger bemannas stationen med en styrkeledare och en brandman. 

  Anspänningstid: 10 minuter.
  Specialkompetens: Med hydraulverktyg skapa tillträde till patient vid trafikolycka.
  Primära insatsområdets yta: 186,29 km².
  Antal invånare inom primärt insatsområde: 996.
  Befolkningstäthet: 5,3 invånare/km².

  Fordon
  Släck-/räddningsbil 266-2510

 • Hallabro

  Brandstationen i Hallabro är en deltidsstation bemannad med en styrkeledare och två brandmän.

  Anspänningstid: 5 minuter.
  Specialkompetens: Med hydraulverktyg skapa tillträde till patient vid trafikolycka.
  Primära insatsområdets yta: 186,29 km².
  Antal invånare inom primärt insatsområde: 996.
  Befolkningstäthet: 5,3 invånare/km².

  Fordon
  Släck-/räddningsbil 266-2410
  Tankbil 266-2440

 • Hasslö

  Stationen på Hasslö bemannas av ett räddningsvärn med tolv man utan beredskap.

  Anspänningstid: Beror på omständigheterna.
  Specialkompetens: -
  Primära insatsområdets yta (inkl. hav): 59,02 km².
  Antal invånare inom primärt insatsområde: 1 661.
  Befolkningstäthet: 28,1 invånare/km².

  Fordon
  Släck-/räddningsbil 266-1510

 • Holmsjö

  Brandstationen i Holmsjö är en deltidsstation bemannad med en styrkeledare och tre brandmän.

  Anspänningstid: 5 minuter
  Specialkompetens: Arbetsjordning vid järnvägsolycka
  Primära insatsområdets yta: 237,9 km².
  Antal invånare inom primärt insatsområde: 1 858
  Befolkningstäthet: 7,8 invånare/km²

  Fordon
  Släck-/räddningsbil 266-1710

 • Jämjö

  Brandstationen i Jämjö är en deltidsstation bemannad med en styrkeledare och tre brandmän.

  Anspänningstid: 5 minuter.
  Specialkompetens: Med hydraulverktyg skapa tillträde till patient vid trafikolycka.
  Primära insatsområdets yta (inkl. hav): 485,34 km².
  Antal invånare inom primärt insatsområde: 8 146.
  Befolkningstäthet: 16,8 invånare/km².

  Fordon
  Släck-/räddningsbil 266-1310
  Tankbil 266-1340

 • Karlskrona

  Brandstationen i Karlskrona är en heltidsstation bemannad med en insatsledare, en styrkeledare och fem brandmän. Dessutom finns en räddningschef i beredskap.

  Anspänningstid: 90 sekunder.
  Specialkompetens: Losstagning tunga fordon, vattendykning, skeppare,  terrängtransporter, MIRG.
  Primära insatsområdets yta (inkl. hav): 234,8 km².
  Antal invånare inom primärt insatsområde: 39 100.
  Befolkningstäthet: 166,5 invånare/km².

  Fordon
  Släck-/räddningsbil 266-1010
  Släck-/räddningsbil 266-1020
  Stegbil 266-1030
  Tankbil/lastväxlare 266-1040
  Vattendykarbil 266-1060
  Transportbil 266-1070

  Ledningsfordon 266-1080
  Arbets-/transportbåt 266-1090
  Hävare 266-1130
  Lastväxlare 266-1160
  Transportbil 266-1170
  Ledningsfordon 266-1180
  Transportbil 266-1270
  Terränghjuling 1057
  Transportbil 1077
  Transportbil 1177
  Transportbil 1277

 • Ronneby

  Brandstationen i Ronneby är en kombinerad hel- och deltidsstation bemannad med en styrkeledare och fyra brandmän på heltid samt två brandmän på deltid.

  Anspänningstid: 90 sekunder heltid, 8 minuter deltid.
  Specialkompetens: Skeppare, rappellering.
  Primära insatsområdets yta (inkl. hav): 482,17 km².
  Antal invånare inom primärt insatsområde: 22 744.
  Befolkningstäthet: 47,1 invånare/km².

  Fordon
  Släck-/räddningsbil 266-2010
  Hävare 266-2030
  Tankbil 266-2040
  Terrängbil 266-2050
  Transportbil 266-2070
  Transportbil 266-2170

  Släck-/räddningsbil (reserv) 266-2210
  Transportbil 266-2270
  Båt 266-2090

 • Rödeby

  Brandstationen i Rödeby är en deltidsstation bemannad med en styrkeledare och fyra brandmän.

  Anspänningstid: 5 minuter.
  Specialkompetens: Personsanering vid kemikalieolycka, losstagning trafikolycka.
  Primära insatsområdets yta: 267,78 km².
  Antal invånare inom primärt insatsområde: 5 558.
  Befolkningstäthet: 20,8 invånare/km².

  Fordon
  Släck-/räddningsbil 266-1610

 • Sturkö

  Brandstationen på Sturkö är en deltidsstation bemannad med en styrkeledare och två brandmän.

  Anspänningstid: 5 minuter.
  Specialkompetens: -
  Primära insatsområdets yta (inkl. hav): 110,3 km².
  Antal invånare inom primärt insatsområde: 2 010.
  Befolkningstäthet: 18,2 invånare/km².

  Fordon
  Släck-/räddningsbil 266-1410