Att elda eller grilla kan innebära risker för såväl människor som miljö runtomkring. Därför ska du alltid vara försiktig och se till att du kan släcka elden.

Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markägaren. Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för att få svar på var du får elda.

Tänk på var du placerar brasan. Eldningen får inte medföra någon risk för brandspridning eller skador på omgivningen. Grillning på balkong bör inte förekomma då man ofta hamnar nära brännbart material.

  • Ha alltid uppsikt över elden och elda inte när det blåser.
  • Se till att ha släckredskap som räfsor, spadar och vattenslang till hands.
  • Brandfarliga varor tryckkärl och liknande får inte eldas.
  • Kontrollera noga att glöden är släckt innan du lämnar platsen.
  • Efter ett par timmar bör du göra en efterkontroll