Exempel på explosiva varor är sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar. Vanliga pyrotekniska artiklar är fyrverkerier och pyroteknisk utrustning för fordon (PU).

När behövs tillstånd?

Hantering, överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktig. Import och export innebär införsel respektive utförsel från eller till land utanför EES-området. Tillstånd för tillverkning, bearbetning, destruktion, export, import och gränsöverskridande överföring (från EES-land) av explosiva varor samt viss hantering inom försvaret prövas av MSB.

Övrig verksamhet, omfattande tillstånd för användning, förvaring, handel och överlåtelse samt överföring inom Sverige prövas av Räddningstjänsten Östra Blekinge för verksamheter i Karlskron- och Ronneby kommun.

MSB:s föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor

MSB:s hemsida om explosiva varor

Att ansöka om tillstånd i Karlskrona och Ronneby kommun

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Läs igenom tillståndsansökan och glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, explosionsskyddsdokumentation med klassningsplaner, ritningsunderlag, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning med mera.  

Mer information finns bland annat i guiden till ansökan.

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Avgift för explosiva varor

Tillståndsansökan explosiv vara för Karlskrona- och Ronneby kommun

Försäljning av fyrverkerier

Pyroteknisk utrustning för fordon (PU)