Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska
orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. På den här sortens verksamhet ställs det särskilda krav på exempelvis åtgärder för att förebygga olyckor.

Seveso är en anläggning med en verksamhet som hanterar farliga ämnen i mängder som överstiger en angiven gräns och kan innebära särskilda risker för invånarna i händelse av brand eller annan olycka. Det kan till exempel vara företag som hanterar stora kemikalievolymer eller brandfarliga varor.

I östra Blekinge är bergtäkten i Vambåsa, där Skanska Industrial Solutions AB driver verksamhet, klassad som en Sevesoanläggning av lägre kravnivå.

Anläggningar med farlig verksamhet och Seveso:


Karlskrona kommun:

 • Helikopterflygplatsen Karlskrona sjukhus
 • Isverket Saltö
 • Marinverkstaden
 • NKT Arena
 • Orkla foods
 • Saab Kockums AB

Ronneby kommun:

 • Klåvben dammanläggning
 • Ronneby flygplats
 • Soft Center Arena
 • Tarkett
 • Vambåsa bergtäkt