Varför skaffa ett automatiskt brand- och utrymningslarm?

  1. För vissa verksamheter är det ett krav enligt Boverkets byggregler, exempelvis hotell, särskilda boenden.
  2. Försäkringsbolagen kräver ibland att byggnaden ska vara försedd med larm eller sprinkler för att de ska erbjuda försäkringar
  3. Många fastighetsägare har en egen ambition att skydda sina byggnader/verksamheter och samtidigt få ett bättre personskydd.

Vilken standard ska man följa?
Försäkringsbolagen i Sverige har kommit överens om ett gemensamt regelsystem som heter SBF 110. Regelverket administreras och utvecklas av Brandskyddsföreningen.

Vad ska man tänka på vid installation?
Det krävs avtal med både SOS Alarm och Räddningstjänsten. I dessa avtal regleras hur larmet ska överföras och tas emot hos Räddningstjänsten samt vad som gäller för anläggningsägaren. Kontakta Räddningstjänstens för råd.

När anläggningen är klar ska det finnas ett anläggarintyg som visar att brandlarmet uppfyller SBF 110.

Hur ofta ska ett brandlarm kontrolleras?
Alla brandlarm som uppfyller SBF 110 ska kontrolleras varje månad och kvartal av anläggningsskötare. Larmen ska också genomgå en årlig revisionsbesiktning. Dessutom tecknar många ett serviceavtal med den larmfirma som levererat anläggningen.