Här kan du se våra kurser och anmäla dig (extern länk)

 

Räddningstjänsten Östra Blekinges utbildningar fokuserar både på hur olyckor kan förebyggas och hur du ska agera om något inträffar. Det är värdefulla kunskaper som du kan ha nytta av både i din yrkesroll och privat.

Våra utbildningar är en viktig del av vårt uppdrag eftersom det ofta är någon annan än vi som är först på plats vid en olycka. Din insats kan vara avgörande.

Våra instruktörer har erfarenhet och kompetens som bara en räddningstjänst kan erbjuda. De har direkt insikt i hur olyckor uppstår och därmed också hur de kan förebyggas.

Vi har kunskapen om hur man bygger upp ett bra brandskydd inom näringsliv, förvaltning och organisation. Alla arbetsplatser har olika förutsättningar. Vi kan anpassa innehållet i våra utbildningar efter verksamhetens behov.

Efter en utbildning hos oss vill vi att ni ska känna er trygga med att ni kan omsätta era kunskaper i ett skarpt läge. Därför tycker vi det är viktigt att ni redan under utbildningstillfället får möjlighet att öva praktiskt.