Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer eller när tillsynen genomförts.

Handläggningskostnaden per timme är 995 kronor för Lagen om skydd mot olycor (LSO) och för Lagen om brandfarliga eller explosiva varor (LBE).

Grundavgift vid tillsyn enligt LSO motsvarar tre timmars handläggningskostnad, totalt 2 990 kr Samordnad tillsyn enligt LSO och LBE debiteras som ett ärende. Varje påbörjad timme debiteras med full timkostnad.

Avgifterna nedan består av en tidsfaktor (inom parantes) som multipliceras med den rörliga handläggningskostnaden per timme (995 kr, år 2020). 

• Fyrverkeriförsäljning (6): 5 970 kronor.
• Förvaring av explosiv vara mindre omfattning <60 kg (5): 4 975 kronor.
• Förvaring av explosiv vara större omfattning >60 kg (7): 6 965 kronor.
• Godkännande av föreståndare för explosiva varor (2): 1 990 kronor.
• Bensinstation ombemannad (10): 9 950 kronor.
• Bensinstation bemannad (12): 11 940 kronor.
• Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (6): 5 970 kronor.
• Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare (9): 8 955 kronor.
• Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare (12): 11 940 kronor.
• Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor (17): 16 915 kronor.
• Mindre förändring av befintligt tillstånd (1,5): 1 492 kronor.
• Tillfällig hantering av brandfarlig vara (4): 3 980 kronor.
• Avslag av tillståndsansökan (2): 1 990 kronor.

För komplicerade ärenden eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden kan individuell tidsberäkning tillämpas. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag. Särskilt tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran om kompletterande handlingar krävts på grund av bristfälliga ansökningshandlingar.

Mindre administrativa åtgärder debiteras med tidsfaktor 1.

Här kan du läsa mer om taxabestämmelserna.