Både ägaren till en byggnad, men också den som exempelvis hyr en lokal för att anordna en fest, är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvariga för brandskyddet.

Det är dock inte uttryckt vem som ansvarar för vilka bitar i brandskyddet. Ägaren bör vara den som ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan den som använder lokalerna är den som ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, till exempel genom att kontrollera att utrymningsvägar inte blockeras.

Vissa delar i ansvarsfördelningen kan regleras i hyresavtalet mellan dig och ägaren av lokalen. Innan ditt arrangemang äger rum kan det vara en god idé att tillsammans med ägaren eller en representant för denne gå igenom den lokal du tänker hyra. Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar, hur utrymningen är tänkt att gå till, hur eventuella larm fungerar och så vidare.

En vanlig brandorsak är anlagd brand. Vissa typer av arrangemang kan dra till sig objudna gäster, vilket också kan vara viktigt att tänka på för den som hyr en lokal.