Att löpande göra kontroller och åtgärda eventuella brister är det viktigaste för att säkerhetsarbetet ska fungera. Rådfråga Räddningstjänsten om du behöver stöd.