Hur låter det?

Signalen som är en lång ton, hörs i 7 sekunder i taget. Sedan följer 14 sekunders tystnad. Detta upprepas i minst två minuter. När faran är över hörs en annan längre signal, i 30 sekunder.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på radio eller se på TV. Där får du mer information. Eller gå in på myndigheternas webbplats Krisinformation.se

Signalen testas regelbundet

Signalen testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Då ges information i samtliga radiokanaler.

Läs mer om VMA