Lediga tjänster

Vill du göra en viktig insats och vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Då är du välkommen med din ansökan till Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

Sök lediga jobb 

Öppen ansökan

Även när det inte finns lediga tjänster, finns det ibland möjlighet att göra en spontanansökan (öppen ansökan) om du är intresserad av att jobba som deltidsbrandman hos oss. 

Spontanansökan deltidsbrandman 

Räddningstjänsten Östra Blekinge vill rikta ett stort tack till alla Er som skickat in spontanansökningar till Förbundet. Det pågår ett kontinuerligt arbete med rekryteringar inom den budgetram som Förbundet är tilldelad.

HR-funktionen kommer att konakta er när det finns lediga tjänster att ansöka om.

Vår arbetsplats

Räddningstjänsten Östra Blekinge är en arbetsplats med en mängd olika kompetenser som brandmän, brandingenjörer, tekniker, utbildare och administratörer. På våra elva brandstationer finns tjänster inom flera olika arbetsområden.

Brandman

Som brandman kan det vara du som gör skillnad mellan liv och död. Det viktigaste för oss är att alltid ha beredskap för att åka på larm. Tiden mellan larmen arbetar vi mycket förebyggande och gör vårt yttersta för ett tryggt samhälle. 

Vi genomför övningar, servar utrustning, utför brandtillsyn, tar emot studiebesök och håller olika informationsaktiviteter.

Att jobba som brandman
Våra utryckningar omfattar allt från bränder, trafikolyckor, farliga utsläpp och drunkningstillbud till djurlivräddning. Där möter vi människor i svåra situationer vilket kräver en stor del empati och kommunikation av dig som brandman.

Eftersom ingen situation är den andra lik behöver du snabbt kunna anpassa dig till nya situationer och förutsättningar. Därför behöver en brandman vara lugn, metodisk, ödmjuk och i fysiskt god form.

Deltidsbrandman

Som deltidsbrandman, eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentligen heter, blir du en viktig resurs för samhället och orten där du bor eller arbetar.

När larmet går har du cirka fem minuter på dig att ta dig till brandstationen, byta om och vara på väg mot olyckan. Därför måste du bo eller arbeta nära våra deltidsstationer.

Att jobba som deltidsbrandman
Att vara deltidsbrandman är en kommunal deltidsanställning men utgör dock inget deltidsarbete. Som deltidsbrandman har du beredskap i regel var tredje eller var fjärde vecka.

Du deltar också i utbildningar cirka 50 timmar per år. Räddningstjänsten betalar för den tid som du deltar i utryckningar, övningar och utbildningar. Du får dessutom beredskapsersättning.

Att arbeta som deltidsbrandman innebär ett spännande yrke med stor variation och utmaningar. Uppdragen varierar förstås med allt från bränder och trafikolyckor till översvämningar och sjukvård.

Hur blir jag deltidsbrandman?
Uttagning av deltidsbrandmän sker i regel i januari och februari månad varje år. Under uttagningarna får du genomgå medicinska och fysiska tester samt genomföra intervjuer.

Om du klarar dessa tester får du gå en sex veckor lång grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib).

Läs mer om yrket och utbildningen på MSBs hemsida.

Räddningsvärnsman

På orter där Räddningstjänstens stationer har lång insatstid kan det behövas en räddningsvärnsman. Det är en frivillig brandman som rycker ut och hjälper till vid larm. Det kan handla om bränder, trafikolyckor, farliga utsläpp och drunkningstillbud.

Att jobba som räddningsvärnsman
Som räddningsvärnsman är du knuten till en av våra brandstationer men du har inte beredskap. Vid larm inställer du dig enligt tjänsteplikt vid brandstationen. Inga särskilda inställelsetider gäller även om snabbheten är viktig i många sammanhang. 

Arbetsuppgifterna kan vara att släcka brand, sköta pumpen, ge första hjälpen vid trafikolyckor och mycket annat.

Du får ersättning av Räddningstjänsten för larm, övningar och utbildning. Du deltar också i övningar cirka 20 timmar per år.

Brandingenjör

Som brandingenjör är du expert på risker av olika slag. Du arbetar oftast inom räddningstjänstens olycksförebyggande verksamhet och arbetsuppgifterna skiljer sig ganska mycket från brandmännens.

Att jobba som brandingenjör
Brandingenjören sköter tillsyn av byggnader och andra anläggningar, riskhantering, tillsyn av verksamheter som hanterar brandfarlig vara, stödjer byggnadsnämnden med brandteknisk kompetens vid ny- och ombyggnad, brandteknisk rådgivning samt utbildning och information till allmänheten.

Brandingenjörer kan även arbeta med taktik- eller teknikutveckling och med att utveckla räddningstjänstens interna övningsverksamhet.

Inom många räddningstjänster ingår brandingenjören dessutom i någon form av beredskap som högre befäl, för att kunna tillföra ytterligare kompetens vid mer omfattande eller komplicerade olyckor.

Brandinspektör

Det är mycket viktigt med ett bra brandskydd och det är en av brandinspektörens viktigaste arbetsuppgift att nå fram till människor och motivera dem att sätta in åtgärder som förebygger och förhindrar bränder.

Att jobba som brandinspektör
Brandinspektörer jobbar med utbildning, information, tillsyn och brandskydd ute i samhället. De är mycket ute på olika arbetsplatser där de kontrollerar brandskyddet, informerar och kommer med goda råd.