Om du råkar ut för en olycka är det bra om räddnings- och sjukvårdspersonal snabbt kan komma i kontakt med dina anhöriga. Spara därför dina anhörigas nummer i din mobiltelefon under den internationella beteckningen ICE – In case of emergency som betyder Vid en nödsituation.

Skriv först in ICE och sedan namnet på kontaktpersonen i telefon, tänk på att använda utlandsprefixet +46. Det går att lägga in fler kontaktpersoner under ICE1, ICE2 och så vidare.

Många mobiltelefoner är låsta med en PIN-kod. Då kan man inte nå ICE-kontakterna. Det finns appar som gör ICE-nummer och annan viktig information tillgänglig trots att telefonen är låst.

Du kan läsa mer om hur du kan göra för att dina ICE-kontakter ska vara tillgängliga på Din Säkerhets webbplats.

Tips!

Om du lägger in en * efter ICE-kontaktens telefonnummer så slipper du att din telefon presenterar dessa personer som ICE när de ringer dig.