Det sker en ökning av antalet evenemang i landet och det ställer krav på arrangörer och myndigheter att genomföra trygga och säkra upplevelser för besökaren.