Tillsynen av brandskyddet sker på olika sätt beroende på verksamhet. Varje år beslutas om ett nytt tillsynsprogram där prioriteringar har gjorts av vilken typ av verksamheter som ska kontrolleras. 

Återkommande tillsyn görs för verksamheter med många besökare, som exempelvis samlingslokaler, varuhus, restauranger, teatrar, biografer, hotell och vårdanläggningar. 

Det görs också oannonserad tillsyn på till exempel nattklubbar och restauranger. Normalt deltar då även polis och alkoholhandläggare.