Är det eldningsförbud just nu?

Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om eldningsförbud. Information om det är eldningsförbud eller inte hittar du på:

Länsstyrelsen Blekinges webbplats

Eldningsförbudet grundar sig oftast på prognoser från SMHI. Aktuella brandsriskprognoser hittar du på SMHIs webbplats. Du kan också hålla koll på brandrisken i skog och mark med appen "Brandrisk Ute" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Brandriskprognos för 5 dygn på Smhi.se

Läs mer om appen "Brandrisk ute" på Dinsakerhet.se

 Vad gäller vid eldningsförbud?

Förbudet gäller skog och mark

Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Exempel på vad som är förbjudet

Vid ett eldningsförbud ska du inte använda brännbart material till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris eller grenar för att elda i bål och lägereldar eller för att grilla.

Är brandrisken extrem kan det även vara förbjudet med andra aktiviteter som riskerar att starta en skogsbrand.

Du får grilla i den egna trädgården

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Vissa undantag kan finnas

Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Böter om du inte följer förbudet

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Rekommendendationer vid eldningsförbud:

  • Undvik rökning i skog och mark.
  • Undvik arbete i skog och mark med maskiner som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera).
  • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
  • Lämna inte glas i naturen.