Är det eldningsförbud just nu?

Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om eldningsförbud. Information om det är eldningsförbud eller inte hittar du på:

Länsstyrelsen Blekinges webbplats

Eldningsförbudet grundar sig oftast på prognoser från SMHI. Aktuella brandsriskprognoser hittar du på SMHIs webbplats. Du kan också hålla koll på brandrisken i skog och mark med appen "Brandrisk Ute" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Brandriskprognos för 5 dygn på Smhi.se

Läs mer om appen "Brandrisk ute" på Dinsakerhet.se

Vad gäller vid eldningsförbud?

Eldningsförbudet innebär förbud mot all typ av eldning och grillning i skog, mark och på allmän plats. Det är endast tillåtet att grilla på egen tomt, innergårdar till flerbostadshus, samt vissa campingplatser. Det är även tillåtet att elda på egen båt.

Det är inte tillåtet att elda på allmänna iordningsställda grillplatser, på klippor eller likande.

Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att all tillåten eldning och grillning sker under eget ansvar.

Rekommendendationer vid eldningsförbud:

  • Undvik rökning i skog och mark.
  • Undvik arbete i skog och mark med maskiner som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera).
  • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
  • Lämna inte glas i naturen.