Räddningstjänsten Östra Blekinge styrs av folkvalda politiker från Karlskrona och Ronneby i Direktionen. Räddingschefen arbetar på uppdrag av Direktionen och leder den dagliga räddningstjänstverksamheten inom kommunerna. För att hantera olyckans tre skeden organiseras Räddningstjänsten i fyra avdelningar enligt bild ovan.

Alla kontaktuppgifter

 • Administrativ avdelning

  Administrativ chef
  Ekonomichef, övergripande personalfrågor, sekreterare direktionen
  Helena Henricsson
  E-post: helena.henricsson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 89 

  HR-specialist
  Personal, löner, rehabilitering, arbetsmiljö
  Zlata Handanovic
  E-post: zlata.handanovic@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 95  

  Assistent
  Reception
  Ingela Ekelund
  E-post: ingela.ekelund2@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 73 

  Administratör
  Ekonomiredovisning, kundfakturering, leverantörsfakturor
  Ingela Garpenbeck
  E-post: ingela.garpenbeck@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 85

 • Direktionen

  Ordförande
  Katarina Skantze (L)
  E-post: katarina.skantzemansnerus@karlskrona.se

  1:a vice ordförande
  Fredrik Jacobsen (M)
  E-post: fredrik.jacobsen@miljoteknik.ronneby.se

  2:a vice ordförande
  Bengt Fröberg (M)
  E-post: Bca.froberg@gmail.com

 • Drift- och utvecklingsavdelning

  Avdelningschef
  Pär Johnsson
  E-post: par.johnsson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 86 

  Insatsledare
  Ledning av räddningsinsats och beslutsstöd
  Christer Lindau
  E-post: christer.lindau@karlskrona.se
  Telefon: 0455-61 75 82 

  Personalplanering och samordning av driftsorganisationen
  Jonas Kullberg
  E-post: jonas.kullberg@karlskrona.se
  Telefon: 0455-61 75 83 

  Metodutveckling
  Kent Hoff
  E-post: kent.hoff@karlskrona.se
  Telefon: 0455-61 75 80

  Samordning av RiB-organisationen
  Stefan Ericsson
  E-post: stefan.eriksson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-61 75 81

  Personalkompetens, övning och utbildning
  Torbjörn Svensson
  E-post: torbjorn.svensson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-61 75 85

  Förebyggande och extern utbildning
  Conny Jensen
  E-post: conny.jensen@karlskrona.se
  Telefon: 0455-61 75 84

  Driftavdelning

  Fordonsreparatör
  Mats Johansson
  E-post: mats1.johansson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 75

  Tekniker
  Paul Karlsson
  E-post: paul.karlsson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 79

  Verkmästare
  Bo Ottosson
  E-post: bo.ottosson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 97

 • Förbundsledning

  Räddningschef
  Anna Henningsson
  E-post: anna.henningsson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 81

 • Förebyggande avdelning

  Stf Räddningschef
  Claes Nicklasson
  E-post: claes.nicklasson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 93 

  Brandingenjör
  Riskhantering, tillsyn skydd mot olyckor, bygglovsgranskning, detaljplaner med mera
  Frida Johansson
  E-post: frida.johansson2@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 94 

  Brandingenjör
  Tillsyn och tillstånd brandfarlig och explosiv vara
  Magnus Jardbrink
  E-post: magnus.jardbrink@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 84 

  Brandinspektör
  Extern utbildning, tillsyn skydd mot olyckor, remiss alkoholtillstånd Ronneby
  Jan Green
  E-post: jan.green@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 78

  Brandinspektör
  Extern utbildning, tillsyn skydd mot olyckor, remiss alkoholtillstånd Karlskrona
  Gustav Olsson
  E-post: gustav.olsson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 96

 • Operativ avdelning

  Stf Räddningschef
  Jörgen Persson
  E-post: jorgen.persson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 83

  Styrkeledare Karlskrona
  Telefon: 0455-30 39 88

  Styrkeledare Ronneby
  Telefon: 0455-30 39 98

 • Sotningsdistrikt

  Karlskrona Sotningsdistrikt
  Gullbernavägen 13
  371 47 Karlskrona
  0455-166 10
  karlskrona@sotarna.nu

  Ronneby Sotningsdistrikt
  Industrigatan 9
  372 36 Ronneby
  0457-266 00
  ronneby@sotarna.nu

 • Press och media

  Pressfrågor

  Pressfrågor under pågående insats hanteras av insatsledaren, alternativt av räddningschef i beredskap på telefon 0455-61 75 86.

  Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.

  Vid pressfrågor som rör övrig verksamhet kontakta oss på raddning.ostrablekinge@karlskrona.se eller ring vår växel på telefon 0455-30 39 80.

  Pressbilder