Sök

 • Eldningsförbud upphör i Blekinge län

  Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län. Eldningsförbudet upphör att gälla från och med onsdag den 29 april klockan 16.00.

 • Eldningsförbud

  I dag har Länsstyrelsen efter samråd med länets Räddningstjänster fattat beslut om eldningsförbud i hela Blekinge gäller från 2020-04-17 17:00 med stöd av föreskrift 10 FS 2020:6. Detta med anledning av att brandrisken är stor i skog och mark.

 • Valborgsmässoeldar

  Det är alltid anordnaren av en valborgsmässoeld som är ansvarig för säkerheten. För att säkerheten ska vara betryggande är det viktigt att nedanstående förutsättningar är uppfyllda.

 • Eldningsförbud upphör i Blekinge län

  Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län. Eldningsförbudet upphör att gälla från och med måndagen den 5 augusti 2019 kl. 14:00.

 • Eldningsförbud i Blekinge

  Länsstyrelsen har efter samråd med länets Räddningstjänster fattat beslut om eldningsförbud i hela Blekinge med anledning av att brandrisken är stor i skog och mark. Beslutet om eldningsförbud gäller fram till att annat beslut fattas.

 • Tillåtet att elda i Valborg

  Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet, vilket innebär att det kommer vara tillåtet att elda i Valborg.

 • Sportlovsaktiviteter Karlskrona och Ronneby

  Onsdag och torsdag den 20 och 21 februari anordnar Räddningstjänsten sportlovsuppvisning i Karlskrona och Ronneby.

 • Vackert väder ger högtryck hos SOS Alarm

  Det vackra vädret har lett till osannolikt höga samtalstoppar och förhöjda svarstider hos SOS Alarm. Den extrema mängden samtal in på nödnumret 112 ser ut att hålla i sig så länge värmen och torkan fortsätter. Årets toppnotering nåddes lördagen den 14 juli med nästan 13 000 (12 989).

 • Brandskydd vid skördearbete i jordbruket

  För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden är det av stor vikt att arbetet genomförs med god planering och försiktighet. Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för vegetationsbränder.

 • Hitta till nya brandstationen i Karlskrona

  Ny adress är Oskarsvärnsvägen 3. Hit hittar du genom att köra mot Hästö för att komma in på Oskarsvärnsvägen. Parkering för besökare finns SO om stationen.

Visa fler