Räddningstjänsten

Nyheter

  • IMG_8076.JPG

    Hitta till nya brandstationen i Karlskrona

    Ny adress är Oskarsvärnsvägen 3. Hit hittar du genom att köra mot Hästö för att komma in på Oskarsvärnsvägen. Parkering för besökare finns SO om stationen.

  • IMG_8076.JPG

    Brandskydd vid skördearbete i jordbruket

    För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden är det av stor vikt att arbetet genomförs med god planering och försiktighet. Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för vegetationsbränder.