Räddningstjänsten

Nyheter

  • IMG_8076.JPG

    Eldningsförbud i Blekinge

    I dag har Länsstyrelsen efter samråd med länets Räddningstjänster fattat beslut om eldningsförbud i hela Blekinge med anledning av att brandrisken är stor i skog och mark. Beslutet om eldningsförbud gäller fram till att annat beslut fattas.

  • IMG_8076.JPG

    Eldning i Valborg

    Räddningstjänsten har tillsammans med Länsstyrelsen tittat på väderläget och bedömningen just nu är att det kommer vara tillåtet att elda under Valborg.