Räddningstjänsten

Nyheter

  • IMG_8076.JPG

    Eldningsförbud i Blekinge

    Länsstyrelsen har efter samråd med länets Räddningstjänster fattat beslut om eldningsförbud i hela Blekinge med anledning av att brandrisken är stor i skog och mark. Beslutet om eldningsförbud gäller fram till att annat beslut fattas.

  • IMG_8076.JPG

    Tillåtet att elda i Valborg

    Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet, vilket innebär att det kommer vara tillåtet att elda i Valborg.