Räddningstjänsten

Nyheter

 • IMG_8076.JPG

  Hitta till nya brandstationen i Karlskrona

  Ny adress är Oskarsvärnsvägen 3. Hit hittar du genom att köra mot Hästö för att komma in på Oskarsvärnsvägen. Parkering för besökare finns SO om stationen.

 • IMG_8076.JPG

  Brandskydd vid skördearbete i jordbruket

  För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden är det av stor vikt att arbetet genomförs med god planering och försiktighet. Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för vegetationsbränder.

 • IMG_8076.JPG

  Vackert väder ger högtryck hos SOS Alarm

  Det vackra vädret har lett till osannolikt höga samtalstoppar och förhöjda svarstider hos SOS Alarm. Den extrema mängden samtal in på nödnumret 112 ser ut att hålla i sig så länge värmen och torkan fortsätter. Årets toppnotering nåddes lördagen den 14 juli med nästan 13 000 (12 989).