Logga för utskrift

Direktionen

Direktionen är Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges högsta beslutande organ. Direktionen är kommunfullmäktiges motsvarighet i en kommun.

Sammanträdesbord

Direktionen består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Karlskrona kommun har inför varje mandatperiod att välja om man vill låta sig representeras med 5 eller 4 ledamöter. Den kommun som är representerad med 4 ledamöter skall bland dessa utse direktionens ordförande. Direktionen väljer inom sig 1:e respektive 2:e vice ordförande. 1:e vice ordförande skall väljas bland ledamöter från den kommun som ej innehar ordförandeskapet.

Under mandatperioden 2015 till 2018 tillsätter Karlskrona kommun ordförande.

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Vart-uppdrag/Direktionen-test/