Logga för utskrift

Brandstationer

Räddningstjänsten Östra Blekinge har totalt 11 brandstationer utspridda inom Karlskrona och Ronneby kommuner. Totalt 48 man är ständigt i beredskap för att kunna rycka ut till olyckor.

I beskrivningarna av de olika stationerna framgår det om stationen är bemannad med en heltids- eller deltidsstyrka eller ett brandvärn.

Heltid

Heltidsstyrkornas personal arbetar 42 timmar i veckan (4-skift) på brandstationen och är redo att rycka ut inom 90 sekunder vilket är den s.k. anspänningstiden (begreppet kommer från tiden då man använde hästdragna ångsprutor). Personalen på en heltidsstation skall öva minst 150 timmar per år.

Heltidsstyrkorna kan genomföra rökdykning, ytlivräddning i vatten, insats vid kemikalieolyckor, losstagning vid trafikolyckor och mycket mer.

Deltid

Deltidsstyrkornas personal har "vanliga" arbeten och har beredskap dels på arbetet och dels i hemmet. Vid larmet beger de sig först till brandstationen och gör sedan en utryckning därifrån. Deltidsstyrkornas personal skall vara utryckningsklara inom 5 eller 8 minuter efter larm. Övningstiden för en deltidsbrandman skall uppgå till 50 timmar per år.

Deltidsstyrkorna kan genomföra rökdykning (om de är minst 5 man på olycksplatsen), ytlivräddning i vatten, insats vid vissa kemikalieolyckor samt säkra mot brand och ge första hjälpen vid trafikolyckor m.m.

Räddningsvärn

Räddningsvärnens personal är uttagna med tjänsteplikt och har ingen beredskap. Vid larm skall de, om de har möjlighet bege sig till brandstationen och rycka ut. Räddningsvärnsmännen har inget tidskrav på sig hur snabbt de skall vara på stationen. De har heller inget krav att befinna sig på orten vilket medför att det inte alltid finns någon hemma som kan rycka ut till olyckan. På grund av detta larmas alltid även närmaste hel- eller deltidsstation. En räddningsvärnsman skall öva 20 timmar per år.

Räddningsvärnen kan genomföra brandsläckning (dock ej rökdykning) samt säkra mot brand och ge första hjälpen vid trafikolyckor m.m.

Räddningschef i beredskap (RCB)

Utöver detta finns i förbundet ständigt en brandingenjör i tjänst som upprätthåller funktionen Räddningschef i Beredskap (RCB). RCB får röra sig fritt i både Ronneby och Karlskrona kommuner men skall vid larm vara i bilen inom 5 minuter och på brandstationen i Karlskrona eller Ronneby inom 30 minuter. En av RCB:s uppgifter är att flytta olika styrkor mellan stationerna för att se till att ingen del av kommunerna lämnas utan beredskap om det inträffar flera olyckor samtidigt.

  •  

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Utryckning/Brandstationer/