Logga för utskrift

Vad kostar det?

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll (sotningstaxa)

Nedanstående avgifter gäller för Karlskrona och Ronneby kommuner. Taxa för rengöring och brandskyddskontroll fastställs av respektive fullmäktige och bygger på en inställelseavgift och en timtaxa. Beroende på typ av eldningsanordning kan avgiften för rengöring variera. Tidsåtgången för brandskyddskontroll är schabloniserad till 45 minuter för normala anläggningar och 20 minuter för enklare eldstäder med endast en bjälklagsgenomföring. Om det finns fler än en eldstad på samma skorsten påräknas 20 minuter per eldstad.

Timtaxa (Ronneby) för brandskyddskontroll uppgår år 2016 till 604 kr (755 kr inkl. moms) och för rengöring till 420 kr (525 kr inkl. moms).

Timtaxa (Karlskrona) för brandskyddskontroll uppgår år 2016 till 570 kr (712 kr inkl. moms) och för rengöring till 396 kr (495 kr inkl. moms).

(Taxan gäller fr.o.m. halvårsskiftet år 2016)

Kostnadsexempel

Nedan följer några exempel på vad tjänsten kostar för några vanligt förekommande eldningsanordningar (moms tillkommer) i Karlskrona kommun.

Helårsbostad i 2 plan med eldstad där eldning sker i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning)

Brandskyddskontroll (vart 6:e år)
Inställelseavgift, 160 kr (200 kr inkl. moms)
Kontroll 45 minuter, 428 kr (534 kr inkl. moms)

Rengöring (vart 3:e år)
Inställelseavgift, 111 kr (139 kr inkl. moms)

Sotning, 132 kr (165 kr inkl. moms)

Fritidsbostad i 1 plan med eldstad och en bjälklagsgenomföring

Brandskyddskontroll (vart 6:e år)
Inställelseavgift, 292 kr (365 kr inkl. moms)
Kontroll 20 minuter, 190 kr (237 kr inkl. moms)

Rengöring (vart 3:e år)
Inställelseavgift, 200 kr (249 kr inkl. moms)
Sotning, 132 kr (165 kr inkl. moms)

Helårsbostad i 2 plan med pelletspanna för uppvärmning och med kakelugn där eldning sker i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning)

Brandskyddskontroll (vart 6:e år för pelletspanna och vart 6:e år för kakelugn)
Inställelseavgift, 160 kr (200 kr inkl. moms)
Kontroll 45 + 20 minuter, 618 kr (772 kr inkl. moms)

Rengöring (1-2ggr/år för pelletspanna och vart 3:e år för kakelugn)Inställelseavgift, 111 kr (139 kr inkl. moms)
Sotning panna, 200 kr (250 kr inkl. moms)
Sotning normal kakelugn, 85 kr (106 kr inkl. moms)

Ytterligare uppgifter om taxa och sotningsfrister kan lämnas av skorstensfejarmästaren i Karlskrona respektive Ronneby.  

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Din-sakerhet/Sotning/Vad-kostar-det/