Logga för utskrift

Utökad grön zon, boendeparkering och uppdaterad app

Publicerad 20 oktober 2017 10:00 | Uppdaterad 20 oktober 2017 10:00
Den 1 november genomförs steg två av de beslutade förändringarna i parkeringsstrategin för centrala Karlskrona. Från den 1 november omfattar den gröna zonen även Björkholmen, priset för Trossökortet höjs och boendeparkering införs på Trossö och Björkholmen. Samtidigt släpps en ny version av appen Parkera i Karlskrona.

Parkeringsstrategin ska öka tillgängligheten till centrum, göra det enklare att hitta parkering i centrala Karlskrona och uppmuntra till att fler går, cyklar, åker buss eller samåker.

Den 1 november genomförs följande förändringar:

Björkholmen ingår i grön zon
Parkeringsavgift införs på Björkholmen när den gröna zonen utökas.

Priset för Trossökortet höjs till 300 kronor i månaden
Priset gäller när du köper Trossökort efter den 31 oktober.

Trossökortet kan flyttas mellan bilar i appen
I den nya versionen av ”Parkera i Karlskrona” går det att flytta Trossökortet mellan bilar. Från den 27 oktober kan du uppdatera appen till den nya versionen.

Boendeparkering införs på Trossö och Björkholmen
Boendeparkering är ett alternativ till Trossökortet för dig som bor på Trossö eller Björkholmen. Boendeparkering kostar 150 kronor i månaden och gäller i någon av boendezonerna, antingen NV, SV, NÖ eller SÖ. Vilken boendezon du tillhör beror på var du är folkbokförd.

Ett tillstånd för boendeparkering garanterar ingen plats inom boendezonen, parkering sker i mån av plats. Boendeparkering gäller inte i röd zon och det går bara att ha ett tillstånd per person.

Från och med 20 oktober kan du ansöka om tillstånd för boendeparkering på karlskrona.se/parkering. Tillståndet börjar gälla direkt och gäller i tolv månader.

Mer information
Karl-Johan Svärd
Chef gata-/parkavdelningen
0455-30 31 87

karlskrona.se/parkering

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Sok-pressmeddelanden/Utokad-gron-zon-boendeparkering-och-uppdaterad-app/