Logga för utskrift

Satsning på barnens inomhusmiljö

Publicerad 16 oktober 2017 11:00 | Uppdaterad 16 oktober 2017 11:00
Karlskrona kommun gör en långsiktig satsning för att förbättra inomhusmiljön för barn, elever och personal i förskolor och skolor.

Då antalet barn och elever i förskolorna och skolorna har ökat finns ett behov av en nulägesbild och ett planeringsunderlag för inomhusmiljön.

Ett första steg har varit att se över situationen på förskolorna och skolorna i det centrala skolområdet. Den undersökning som har gjorts visar hur det ser ut i varje rum i lokalerna beroende på hur många barn och vuxna som vistas där och hur ventilationssystemen är dimensionerade.

Undersökningen visar att alla byggnader har godkända ventilationssystem, men i vissa lokaler räcker de inte till – främst på grund av att där vistas för många barn eller elever.  

Därför behövs både tekniska och organisatoriska åtgärder. Kommunen kommer nu se över planeringen av grupper eller klasser utifrån rummens kapacitet, möjligheterna att höja ventilationssystemens kapacitet och möjligheterna att komplettera med fler lokaler.

Ventilationssystemen ska ses över även i kommunens övriga skolområden.

Mer information
Marina Eriksson
This is an email address
0455-30 51 12

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Sok-pressmeddelanden/Satsning-pa-barnens-inomhusmiljo-/