Logga för utskrift

Drift- och serviceförvaltningen

Drift- och serviceförvaltningen svarar under drift- och servicenämnden och i uppdraget ligger kost- och måltidsservice, vatten och avlopp, gata och trafik, park och hamnar samt olika interna stöd- och servicefunktioner för förvaltningarna i kommunen.

 

Per JonssonFörvaltningschef

Per Jonsson
Tel 0455-32 12 26
 

 

Fastighetsavdelningen

Ida Heverius Löndahl
Fastighetschef
Telefon 0455-30 31 34

Gata/Parkavdelningen

Karl-Johan Svärd
Chef för gata- och parkavdelningen
Telefon 0455-30 31 87

Hamnavdelningen

Pelle Pettersson
Hamnchef
Telefon 0455 - 30 32 66

IT-avdelningen

Vakant
IT-chef
Telefon 0455-

Karlskrona kompetenscenter och kundservice

Marika Persson
Chef för KKC och kundservice
Telefon 0455-30 30 82

Kostavdelningen

Eva Wrobel
Chef för kostavdelningen
Telefon 0455-30 44 78

Logistikavdelningen

Kent Lindström
Chef logistikavdelningen
Telefon 0455-30 30 43

Löneavdelningen

Anna Elmgren
Chef för löneavdelningen
Telefon 0455-32 14 40

Projektavdelningen

Karin Grimbe
Projektchef
Telefon: 0455-30 31 69

VA-avdelning

Ola Gren
VA-chef
Telefon 0455-30 32 95

 • Kontakt

  • Drift- och serviceförvaltningen
  • 371 83 Karlskrona
  • Besöksadress: Östra Hamngatan 7B
  • Telefon: 0455-30 30 00 (växel)
  • E-post till tjänstemännen inom Karlskrona kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn @karlskrona.se
 • Fartyg länk till Sök politiker

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-05-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Kontaktinformation/Drift--och-serviceforvaltningen/