Logga för utskrift

Utställningsvillkor

Information till dig som vill ställa ut i Karlskrona konsthall.
Vi tar för närvarande inte emot fler ansökningar för utställningar i Karlskrona konsthall.

Karlskrona konsthall ligger centralt i Karlskrona centrum. Våra öppettider är tis-fre 12-17, lör-sön 12-16. Vi har fri entré.  Utställningshallens yta är ca 112 m2.

Ritning över konsthallen

Karlskrona konsthall presenterar 6 -  8 utställningar per år varav Karlskrona konstförening är arrangör till 2 utställningar per år av dessa. Utställningsperiodens längd är vanligtvis  6 veckor. Sommarens utställning varar i ca 10-11 veckor under juni, juli och augusti.

Kulturnämndens riktlinjer för konstverksamheten ligger till grund för vår målsättning och utställningspolicy vilken innebär att vi ska visa samtidskonst med variation i fråga om teknik och utförande av hög kvalitet och mångfald. Utställningsprogrammet läggs av personal på kulturenheten som ansvarar för konstverksamheten.  Karlskrona Konstförening arrangerar 2 utställningar/år, kontakt, se länk nedan.

Karlskrona Konstförening                

Ansökan
Ansökan skickas i första hand till e-post:  This is an email address   
Ange ärende: ”Utställningsansökan,  Karlskrona konsthall”. 
Ansökan görs i en bifogad pdf innehållande text, bild, sökandes namn, e-postadress, CV och gärna referenser. 
Adress för fysisk post är Kulturförvaltningen, 371 83  Karlskrona. Märk kuvertet som ovan. Insänt material återsänds ej.   

Utställningsvillkor:
Här nedan presenteras Karlskrona kommuns utställningsvillkor. Andra regler gäller för Karlskrona Konstförening.

Ekonomi:  Utställningsersättning utgår enligt KRO:s rekommendationer (MU-avtalet för mindre konsthallar). F-skattsedel rekommenderas.  Konsthallen förmedlar enbart kontaktuppgifter mellan intresserade köpare och konstnär och omkringliggande hantering av konstverk. Konsthallen tar ingen provision.

Kontrakt: Kontrakt upprättas i god tid före utställning.
 
Utställaren ska skicka underlag för information/marknadsföring i form av högupplöst bild/bilder för tryck och som används till vernissagekort och hemsida i god tid före. Karlskrona konsthall ges rätt att använda bilder fritt i samband med information/marknadsföring kring utställningen på Karlskrona kommuns hemsida, e-postutskick och i annonser. Karlskrona konsthall utformar den grafiska formgivningen och står för kostnaden av vernissagekort och affischer.  

Transport arrangeras enligt överenskommelse. Transport och utställnings-försäkring enligt Karlskrona kommuns normer. Upp och nedpackning sker i samverkan eller enligt överenskommelse. Utställning som ska direkt vidare till annan arrangör, bekostas transporten av densamme.

Resa och logi ersätts enligt överenskommelse.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Karlskrona-konsthall/Utstallningar/Utstallningsvillkor-/