Logga för utskrift

Personal vid Kultur och upplevelser

KARLSKRONA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
371 83  Karlskrona


Elina Tyrberg
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
Östra Hamngatan 7 B, 371 83 Karlskrona                                              
Telefon 0455-30 34 38
E-post: This is an email address

Övergripande förvaltningsfrågor rörande kultur samt idrott och fritid.

Karin Sågerås
Utvecklingsledare
Kultur- och upplevelser
Ö. Hamngatan 7B, 371 83  Karlskrona
Telefon  0455-303447
E-post This is an email address

Medborgarförslag, administrativa kulturfrågor, styrgrupp Kulturhus m fl


KULTUR OCH UPPLEVELSER

Besöksadress:
KARLSKRONA KOMMUN
Ö. Hamngatan 7B
371 83 Karlskrona

Max Dager
Kultur- och upplevelsechef
Ö. Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona
Telefon 0455-321253
E-post: This is an email address

Samordning kulturfrågor och världsarvsfrågor. Ansvarig för kommunens kulturlokaler, konsthall, världsarv och kulturupplevelser. Arrangemangsstöd, bidrag till föreningar och studieförbund. Övergripande ansvar för konsten. Bok&Hav. Kulturutveckling av Mjölnarholmen och Basareholmen.
   

Katarina Möller
Informatör/Taltidningsredaktör
Kultur- och upplevelser
Ö. Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona
Telefon 0455-303555
E-post: This is an email address

Taltidning, diarieregistrering, kulturföreningar, släktforskning, bidragsansökningar, övriga kulturfrågor.Besöksadress:
KARLSKRONA KONSTHALL
Borgmästaregatan 17
371 35 Karlskrona. 
E-post: KThis is an email address

Birgitta Göransson
Kultursekreterare
Kultur- och upplevelser
Borgmästaregatan 17, 371 35 Karlskrona
Telefon 0455-30 34 27
E-post: This is an email address

Konstansvarig för Karlskrona kommuns konstarkiv/konstsamling. Konstnärlig gestaltning. Utställningsansvarig Karlskrona konsthall. Ansökningar skickas via This is an email address  Information och marknadsföring.  Månadsfoldern kultur Karlskrona, kalendarium och presentation av månadens höjdpunker. Webbredaktör.

Suzanne Eklöf
Kultursamordnare/konstpedagog
Kultur- och upplevelser
Borgmästaregatan 17, 371 35 Karlskrona
Telefon 0455-30 34 24
E-post: This is an email address 

Kulturprojekt. Skolbiosamordnare. Konstpedagogiska visningar. Nationaldagen i Wämöparken. Bokevent höst. Shopansvarig konsthall. Övriga kulturfrågor. Webbinformation.

Johanna Berup
Kultursamordnare
Kultur- och upplevelser
Borgmästaregatan 17, 371 35 Karlskrona
Telefon 0455-303423
E-post: This is an email address

Ansvarig för musik- och teaterprogram för skolor och förskolor. Skolbiosamordnare. Pumpafestivalen i Wämöparken. Barn och ungdomsprogram samt projekt. Sommarlovsbussen. Övriga kulturfrågor.

Mohtassem Maree
Vaktmästare/utställningstekniker
Kultur- och upplevelser
Borgmästaregatan 17
371 35 Karlskrona
0455-321534

Drift- och fastighetsunderhåll. Posthantering. Scenarbete. Konsthantering. Utställningsarbete. Vaktmästare.


Besöksadress:
VISIT KARLSKRONA/KARLSKRONA TURISTBYRÅ
Stortorget 2
371 34 Karlskrona

Vakant tjänst
Världsarvssamordnare
Kultur- och upplevelser
Stortorget 2, 371 34 Karlskrona
Telefon
E-post:

Frågor och samordning rörande världsarvet Örlogsstaden Karlskrona ställs till Kultur- och upplevelsechef Max DagerBesöksadress:
KONSERTHUSTEATERN
Stortorget 16
371 34 Karlskrona

Michael Westermark
Scenmästare
Kultur- och upplevelser
Stortorget 16, 371 34 Karlskrona
Telefon 0455-303482
E-post: This is an email address

Bokning och evenemang i Konserthusteatern och Sparresalen.

Stefan Eggers
Scenmästare
Kultur- och upplevelser
Stortorget 16, 371 34 Karlskrona
Telefon 0455-303482
E-post: This is an email address

Bokning och evenemang i Konserthusteatern och Sparresalen.

 

  

 

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Karlskrona-konsthall/Personal-vid-kulturenheten/