Logga för utskrift

Besökscentrum för världsarvet

  • För att kunna lotsa besökare genom de olika delarna av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona finns ett besökscentrum hos turistbyrån på Stortorget 2 i Karlskrona.

    Besökscentrum för världsarvet är ett samarbete mellan Svenska Kyrkan och Karlskrona kommun. Det har tidigare funnits i Trefaldighetskyrkan, men har från 2016 istället en tillfällig plats hos turistbyrån eftersom Trefaldighetskyrkan kommer användas för gudstjänster under Fredrikskyrkans ombyggnad.

    Läs mer om världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-08-30
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Besokscentrum/