Logga för utskrift

Hälsans stig

På Hälsans Stig kan du ta en promenad mot ett sundare liv. Idén som kommer från Irländska Hjärtfonden är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.

Logotyp Hälsans stig

Hälsans Stig kan användas av såväl söndagsflanörer som frisksportare, dagisgrupper och pensionärer. Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts.

Utmed slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor. På Hälsans Stig kan du börja och sluta din promenad var du vill och ändå veta hur lång sträcka du promenerat.

Karta Hälsans Stig Karlskrona

Mer information på Hälsans stigs webbplats

karta Hälsans stig
 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Se--gora/Fritid/Motionsspar-och-vandringsleder/Invigning-av-Halsans-stig-den-8-november/