Logga för utskrift

Avgifter för kommunala fritidsbåtplatser

Säsongsavgift 2017, båtplats

Avgifterna är skattepliktiga enligt lag om mervärdesskatt. Undantag är avgift/taxa för ej kommunal båtplats på kommunens mark och vatten.

Avgifterna gäller för båtsäsong 2017 04 01 - 2017 11 30.

Grundpris per bryggmeter

SEK inkl. moms

   

Avgift för båtplatsens bredd/bryggmeter

Avgiften för båtplatsens bryggmeterpris beräknas på varje påbörjat 5 cm intervall.

630

 

Avgiftstillägg för bom eller boj tillhandahållen av drift- och serviceförvaltningen. Avgiften kombineras alltid med grundpriset.

 

Förtöjningsboj

525

Förtöjningsbom 4 meter

525

Förtöjningsbom 4,5 meter

545

Förtöjningsbom 5 meter

555

Förtöjningsbom 6 meter

640

Förtöjningsbom 6 meter, gångbar

790

Förtöjningsbom 7 meter

795

Förtöjningsbom 8 meter

945

Förtöjningsbom 10 meter

1170

Förtöjningsbom 12 meter

1370

 

Utökad service i anslutning till båtplats per säsong

Färskvatten på bryggan, möjlighet att bunkra/spola båt vid båtplats.
Färskvatten finns tillgängligt endast under frostfri period.


50

El 220 - 230V/6A. Möjlighet att ansluta direkt till båt inklusive förbrukning. Endast del av dygn och max 24 timmar.


200

El 220 - 230V/6A. Möjlighet att ansluta direkt till båt inklusive förbrukning.


1500

 

Båtplatser med kajplats A-läge

Båtplatsens breddmeterpris räknas upp med 25%.
Följande båtplatser avses:
Garpahamnen plats 44-59 samt
Hallahamnen plats 13-26B

 

Båtplatser med lägre servicegrad

Båtplatsens breddmeterpris minskas med 25%.
Följande båtplatser avses:
Garpahamnen plats 1-36
Näsbryggan plats 1-2 
Tallholmen plats 1

 

Vinterplats vid brygga eller kaj i Karlskrona stadsmarina kan hyras i samråd med drift- och serviceförvaltningen

Vintersäsong är 1 januari - 31 mars och 1 december - 31 december.

Vinterplatsavgiften är 15% av båtplatsens totala säsongspris. Avgiften betalas per påbörjad kalendermånad och erläggs månadsvis.

 

 

Elförbrukning under vintersäsong ersätts per uppmätt kilowattimme  pris per kilowattimme.


 

 

Övriga avgifter

Ej kommunal båtplats på kommunens mark och vatten, per båtplats (ej momspliktigt).

 
400

Avgift för köhantering, administrationsavgift per köplats.

215

Avgift för uthyrning av båtplats i andra hand, administrationsavgift per uthyrning.


215

Avgift för återbetalning av uppsagd båtplats, administrationsavgift per båtplats.


215

 


 • Kontakt

  • För bokning och information
  • Telefontid vardagar 09:30-12:00
  • Telefon: 0455-30 32 32
 • Kontakt för felanmälan

  För skador eller fel på kommunens gator, trafikanordningar, park- och hamnanläggningar, skolor och idrottsanläggningar samt vatten- och avloppsledningar.

  Olika sätt att felanmäla

  På webben:

  Till felanmälan

  App till smartphone:

  "Felanmälan i Karlskrona"
  Finns på App Store och Google Play

  Telefon:

  0455-30 32 37
  Telefontid vardagar 7.00-15.30.
  Lunchstängt 12-13.00.
  Övrig tid kopplas du till SOS Alarm.

  E-post:

  This is an email address 

 • Karlskrona båtklubbars samorganisation

  Vill du veta mer om vad som händer i Karlskronas båt- och föreningsliv?

  Mer information på Båtsams webbplats

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-31
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Se--gora/Fritid/Batplatser/Avgifter/