Logga för utskrift

Avgifter

Förseningsavgifter 


Det kostar 2 kr per media och dag (dock högst 50 kr/media) vid försenad återlämning.
En påminnelse skickas till dig cirka en vecka efter utgången lånetid.

Barn under 18 år behöver inte betala förseningsavgifter.

Du förlorar rätten att låna vid en skuld på 200 kr.

Ersättningsavgifter för ej återlämnade, förlorade eller förstörda media

Media som inte återlämnas, är borttappat eller förstört måste ersättas.
Räkning, som avser förseningsavgift, mediets värde och en administrativ avgift på 50 kr, skickas ut 30 dagar efter förfallodatum.

Värdetaxor

Barnmedier

* Böcker, ljudböcker och musik-CD: 150 kr
* DVD-film och dataspel:  200 kr
* Tidskrift:  25 kr

Vuxenmedier

* Böcker och ljudböcker:  250 kr
* Pocketböcker: 100 kr
* Språkkurser: 700 kr
* Tidskrifter: 50 kr  
* Musik-CD: 200 kr 
* DVD-film: 250 kr
* TV-spel: 500 kr

Medier som kostar mer än beloppen ovan ersätts med återanskaffningsvärdet.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Se--gora/Bibliotek/ombiblioteket/Avgifter/