Logga för utskrift

Öppna data

Öppna data från Karlskrona kommun ska göra data från kommunen fritt tillgänglig för alla. Målet med öppna data är att ge så många som möjligt tillgång till kommunens data på ett enkelt sätt.

Öppna data är gratis, maskinläsbar information som kan användas utan några begränsningar för att t.ex. utveckla mobilapplikationer.

Öppna data

geodata Karlskrona kommunGeodata

Geografisk data innehåller förskolor, skolor och gymnasium i Karlskrona kommun.


 

Miljödata

Miljödata innehåller kartor och mätdata som Karlskrona kommun tagit fram i syfte att beskriva miljösituationen inom kommunen.

 

Trafik- och parkeringsdata

Trafikdata innehåller väg- och trafikrelaterad data som Karlskrona kommun samlar in för trafikplanering, underhåll och projektering.

 

Nyckeltal från Kolada

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada.

  • Kontakt

    • Utveckling IT
    • Fredrik Sjölin
    • Telefon: 0455-30 47 66

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/sjalvservice/oppnadata/