Logga för utskrift

Varumärket Karlskrona

Nu finns en ny varumärkesplattform för Karlskrona. Du hittar den tillsammans med bilder, riktlinjer och texter på varumarketkarlskrona.se.

Varumarketkarlskrona.se är en digital verktygslåda som är fri att använda för dig som vill marknadsföra Karlskrona i kontakten med exempelvis företag, turister eller studenter.

Besök varumarketkarlskrona.se

Syftet med varumärkesplattformen är att stärka den allmänna bilden av Karlskrona som plats. Den har vuxit fram genom dialog med bland annat skolor, näringsliv, politiker, organisationer, föreningar och invånare. Arbetet har pågått sedan mitten på förra året.

 Filmen om varumärkesplattformen


Varför behövs ett platsvarumärke?

 

  • Kontakt

    • Ulla Nelson
    • Telefon: 0455-30 30 13
  • logotyp för platsen Karlskrona

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Varumarket-Karlskrona/