Logga för utskrift

Beredskap för olyckor och kriser

Kommunen har en viktig roll i samband med olyckor och kriser. Det kan vara större olyckor, oväder eller andra allvarliga störningar i samhället.

Kommunen driver flera verksamheter som berör många människor och som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola till exempel.

Information när det händer något

Om någonting händer så är webbplatsen www.karlskrona.se en av de viktigaste informationsvägarna. Det är också bra att lyssna på Sveriges Radio Blekinge som förmedlar information från kommunen när något händer.

Beredskapsplaner

Kommunen planerar och förbereder sig för olika händelser som kan inträffa. Det finns både planer som är kommunövergripande och planer som rör enskilda verksamheter som en skola eller ett boende.

Planerna grundar sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris.

Krisledningsnämnden

Vid en kris kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens beslut godkänns i efterhand av kommunfullmäktige, som också avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Sakerhet--trygghet/Krisinformation/