Logga för utskrift

Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet. Genom ökad kunskap och engagemang kan grannar tillsammans minska anonymiteten och tillsammans motverka mycket av den brottslighet som sker i bostadsområden. Grannsamverkan fungerar i så väl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden.

Grannsamverkan bygger på ett nära samarbete med polisen, räddningstjänsten, försäkringsbolag och kommunen.

Så kommer du igång med grannsamverkan i ditt område:

 • Hör av dig till This is an email address och anmäl ditt intresse.
 • Polisen ansvarar för att genomföra en utbildning för huvudkontaktombud och kontaktombud där i vissa fall de boende eller fastighetsägare medverkar. 
 • I anslutning till utbildningen kan räddningstjänsten och försäkringsbolag medverka för att ge förebyggande information.
 • Polisen ansvarar för att skyltar och dekaler till Grannsamverkansområdet beställs. Huvudkontaktombudet sprider och sätter sedan upp dessa i samråd med kommunen.

Mer information: www.samverkanmotbrott.se

 

 • Kontakt

  • Anders Wiklander
  • Säkerhetschef
  • Telefon: 0455 - 30 30 13
  • Anne Kjellson
  • Säkerhetshandläggare
  • Telefon: 0455-30 30 61

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Sakerhet--trygghet/Grannsamverkan/