Logga för utskrift

Budget- och skuldrådgivning

Karlskrona kommun erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Bor du i Karlskrona kommun och har hamnat i ekonomiska problem har du möjlighet att utan kostnad få ekonomisk rådgivning.

Du kan bland annat få hjälp med följande:

  • Att strukturera din ekonomi och göra en hållbar budget.
  • Att se över din skuldsituation.
  • Att förmedla kontakt med Kronofogdemyndigheten, banker och andra instanser.
  • Att ansöka om skuldsanering samt stöd i skuldsaneringsprocessen.

 

Sekretess råder som inom övrig socialtjänst.

 

Budgetrådgivning - När du behöver hjälp med att planera hushållsekonomin

Om utgifterna alltid tycks vara högre än inkomsterna är det bra att göra en budget för att få kontroll över ekonomin. Tillsammans går vi igenom dina inkomster och utgifter för de närmaste månaderna och ställer samman en budget, bland annat för att du skall kunna prioritera de viktigaste utgifterna. Budgeten blir sedan ett verktyg för dig att hålla ordning på din hushållsekonomi.

Skuldrådgivning - När du har problem med att betala dina skulder

Vi kan tillsammans med dig se vilka möjligheter som finns för att förändra en svår privatekonomisk situation. Vi går igenom dina skulder och upprättar en skuldförteckning för att få överblick över din skuldsituation. Du får hjälp med att räkna ut om du kan betala, och i så fall hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad.

Skuldsanering - När du uppfyller kraven i Skuldsaneringslagen.

För att ge de mest skuldtyngda en möjlighet att bli skuldfria finns skuldsaneringslagen. Du kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få ett beslut om skuldsanering genom Kronofogden. Vi går igenom förutsättningarna för en skuldsanering och har möjlighet att hjälpa dig med att fylla i en ansökan om skuldsanering. Om Kronofogden beslutar att du skall få skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd hos oss under perioden.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-04-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Radgivning/Budget--och-skuldradgivning-/