Logga för utskrift

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om mat och måltider i Karlskrona kommun.

Hur ser riktlinjerna ut för måltiderna som serveras?
Vilka krav ställs när livsmedel ska upphandlas?
Vilka levererar råvaror till Karlskrona kommun?
Vilka levererar kött och fisk som används?
Hur arbetar kommunen med närproducerad mat?
Hur mycket ekologiska/kravodlade livsmedel serveras?
Hur säkerställer ni att våra barn får i sig näringsriktiga måltider?
Ris innehåller arsenik. Serveras ris till barn och elever i skolan?
Serveras vegetariska rätter i skolans restauranger?
Vad gäller för mig som önskar särskild kost?

 

Frågor och svar

Hur ser riktlinjerna ut för måltiderna som serveras?
Karlskrona kommun följer Livsmedelsverkets riktlinjer. Mycket fokus ligger nu på att öka den ekologiska andelen livsmedel, införa fler vegetariska måltider och laga så mycket mat som möjligt från grunden.

Vilka krav ställs när livsmedel ska upphandlas?
Vid upphandlingar ställs till exempel krav på hur djur transporteras, hur antibiotika används i livsmedel, vilka tillsatser som får användas och hur det arbetas med miljö- och djurskydd vid produktion.

Läs mer i Karlskrona kommuns måltidspolicy

Vilka levererar råvaror till Karlskrona kommun?
Menigo är vår huvudgrossist. De levererar torra varor som till exempel konserver, kaffe och kryddor och även frysta varor, frukt, grönsaker och vissa mejeriprodukter. Lunnatorp levererar mjölkprodukter och grönsaker. Charkett levererar färskt kött, nötfärs och charkprodukter.

Vilka levererar kött och fisk som används?
Kycklingen kommer från Kronfågeln och kött- och charkprodukter levereras av Charkett. Fisken är nästan uteslutande MSC-märkt, vilket innebär att den kommer från ett hållbart fiske.

Hur arbetar kommunen med närproducerad mat?
I en offentlig upphandling kan kravet på "svenskt" eller "närproducerat" aldrig ställas. Däremot kan krav ställas på till exempel kvalitet och djurhållning, vilket innebär att närproducerade och svenska produkter kan köpas in om produkterna finns med på Karlskrona kommuns avtal.

Hur mycket ekologiska/kravodlade livsmedel serveras?
Cirka 32 procent av livsmedlen som används är ekologiska och under kostverksamheten är krav-certifierad till nivå 1. Målet till år 2020 är att 50 procent av våra livsmedelsinköp ska vara ekologiska.

Hur säkerställer ni att våra barn får i sig näringsriktiga måltider?
De nordiska näringsrekommendationerna ligger till grund för vårt arbete med att sätta samman näringsriktiga måltider. I skollagen finns krav på barnens måltider och för att följa kraven arbetar kommunen bland annat med verktyget på Skolmatsverige.se och näringsberäknar måltiderna i vårt kostdatasystem.

De nordiska näringsrekommendationerna på Livsmedelsverket.se

skolmatsverige.se

Ris innehåller arsenik. Serveras ris till barn och elever i skolan?
I skolköken serverar ris max en dag per vecka. Köken att kravcertifierade till nivå 1 och större delen av det ris som köps in är krav-märkt. Rismjölk serveras inte.

Läs mer om arsenik i ris på Livsmedelsverket.se

Serveras vegetariska rätter i skolans restauranger?
Ja, för att öka valfriheten och intresset för grönsaker finns det ett vegetariskt alternativ på skolornas matsedel.

Vad gäller för mig som önskar särskild kost?
Särskild kost ska erbjudas till de som av medicinska, religiösa, etiska eller kulturella skäl inte kan äta den mat som serveras enligt den ordinarie menyn. För att köket ska kunna tillaga och servera den önskade specialkosten behöver du fylla i och lämna in ett intyg om specialkost. Fråga efter intyget på din skola/förskola.

Har du fler frågor?

Välkommen att kontakta kostavdelningen om du vill ha mer information om maten som tillagas och serveras i Karlskrona kommun.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Mat-i-skola-och-omsorg/Fragor-och-svar/