Logga för utskrift

Måltider i skola och omsorg

Maten som serveras i Karlskrona kommun ska var sund, säker och av hög kvalité. Maten ses också som en del i ett större sammanhang - vad vi äter, när vi äter och hur våra måltider ser ut påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande både idag och på lång sikt.

Lunch i förskola

I kommunen finns 63 kök som serverar cirka 1.100 dygnsportioner till omsorgens brukare och cirka 10.000 luncher till barn och elever inom förskola och skola.

Läs mer

Måltider inom förskola och skola

Måltider inom omsorgen

Frågor och svar


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Mat-i-skola-och-omsorg/