Logga för utskrift

Miljöcertifieringar

Inom Karlskrona kommun finns det verksamheter som är miljöcertifierade inom olika områden.

ISO 14001

Logo ISO 14001

Karlskrona kommuns tekniska förvaltning är sedan juni 2005 miljöcertifierad enligt ISO 14001. Detta innebär att tekniska förvaltningen åtar sig att verka för ständiga förbättringar inom alla delar av sitt verksamhetsområde där den yttre miljön berörs.  

Tyngdpunkten på förbättringsarbetet ligger främst inom miljöaspekterna:

  • energi
  • kemikalier
  • avfall
  • transporter
  • användning av mark och vattenområden
  • utsläpp till recipient
  • slam och materialförbrukning.

Förbättringarna har så här långt varit betydande. Till exempel har miljöpåverkan från energianvändningen minskat motsvarande energiförbrukningen från 500 villor.

Tekniska förvaltningens miljöredovisning 2009, pdf 216 kB

Grön flagg

Logo frön flaggGrön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl undervisning som daglig drift.
Inom Karlskrona kommun finns det en hel del förskolor och grundskolor som är certifierade genom Grön flagg.

Här hittar du vilka skolor och förskolor inom Karlskrona kommun som är certifierade med Grön Flagg, Håll Sverige Rents webbplats

Mer information om Grön flagg, Håll Sverige Rents webbplats

Blå flagg

Logotyp Blå flaggBlå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för hamnar och stränder. Utmärkelsen delas ut till de hamnar och stränder som uppfyller ett antal kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljö.
Här hittar du vilka hamnar/stränder som har blå flagg inom Karlskrona kommun, Håll Sverige Rents webbplats

Mer information om Blå flagg på Håll Sverige Rents webbplats

KRAV-certifiering

Logotyp KRAV

Det finns tre olika sätt för en restaurang att KRAV-certifiera sig på.

  1. 15 artiklar som används mer eller mindre dagligen i ett kök ska vara KRAV-märkta
  2. Minst 50% av kökets totala inköp skall utgöras av KRAV-märkta råvaror
  3. 90% av kökets totala inköp skall utgöras av KRAV-märkta råvaror

Annebo förskola är KRAV-certifierad. Minst 50% av kökets totala inköp utgörs av KRAV-märkta råvaror.

Gymnasieskolan Östersjöskolan har bytt ut en del produkter till KRAV-godkända produkter, och kommer successivt att ersätta samtliga råvaror med kravmärkta. 

Mer information om KRAV på KRAV:s webbplats

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-04-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Kvalitet-och-resultat/Miljocertifieringar/