Logga för utskrift

Kvalitetsdeklarationer

En del i kommunens kvalitetsarbete är verksamheternas kvalitetsdeklarationer och även miljöcertifieringar inom olika verksamheter.

Kvalitetsdeklarationer

Karlskrona kommun har tagit fram ett antal kvalitetsdeklarationer som redovisar vad kommuninvånarna har rätt att förvänta sig av den kommunala servicen. Du hittar kvalitetsdeklarationerna till höger.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-03-31
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Kvalitet-och-resultat/Kvalitetsdeklarationer/