Logga för utskrift

Jämförelser med andra kommuner

Hur väl står sig Karlskrona i konkurrens med andra kommuner? Här kan du läsa rapporter som jämför kommuner i landet inom olika områden.

Jämförande nätverk

3KVH är ett jämförande nätverk som består av kommunerna Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad. Kommunerna utbyter erfarenheter och jämför sig med varandra inom olika verksamhetsområden.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting publicerar rapporten öppna jämförelser inom ett antal områden. I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Mer information om SKL:s Öppna jämförelser

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-05-12
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Kvalitet-och-resultat/Jamforelser-med-andra-kommuner/